Priručnik za klupske lekare“ je vredno i nezaobilazno stručno štivo, prevedeno i autorizovano, pred Vama pre nego što su sa njegovim sadržajem imali prilike da se upoznaju klupski lekari u mnogim zemljama EU.

Ovaj poduhvat rezultat je strateške orijentacije Udruženja za medicinu sporta Srbije da sportsku medicinu i sportske nauke u našoj zemlji ubrzanim tempom podigne na evropski nivo.

Priručnik za klupske lekare, koji su sastavili najugledniji stručnjaci Internacionalne federacije sportske medicine, pravi putokaz za sve one koji su svoje medicinsko znanje i stručni rejting stavili u službu afirmacije sporta i zdravog života. U njemu je na osnovu savremenih shvatanja definisana uloga lekara u sportskom kolektivu, uz sistematičan prikaz najučestalijih problema vezanih za zdravstvenu zaštitu sportista i postupaka kojima se oni rešavaju prema najvišim standardima.

knjiga je rasprodata