BSMA – Udruženje za medicinu sporta Balkana

Ideja za osnivanje Udruženja za medicinu sporta Balkana (BSMA) je nastala 1969, za vreme FIMS-ovog kongresa sportske medicine u Bukureštu u Rumuniji (30. septembar-3. oktobra 1969). Turski predstavnik dr Necati Akgn je predložio njegovo formiranje, a BSMA je priznata odmah od strane FIMS. Dr Akgn je prihvatio da uradi i prvi statut organizacije.

Udruženje za medicinu sporta Balkana je osnovano 1971. Predstavnici iz balkanskih zemalja su osnovali Udruženje koji je povezalo sve sportske lekare Bugarske, Grčke, Rumunije, Turske i Jugoslavije.

1. Balkanski kongres sportske medicine je organizovan od 8-14 oktobra 1972 u Atini. Delegati su se okupili i radili po prvi put zajedno u okviru Udruženja za medicinu sporta Balkana.

Danas se Udruženje sastoji od Udruženja za medicinu sporta iz Albanije, Bugarske, Kipra, Grčke, Makedonije, Rumunije, Moldavije, Srbije i Turske. Glavna funkcija Udruženja je snažno promovisanje medicine sporta kroz redovne Kongrese svake druge godine.

Na žalost, zbog velikog broja kongresa iz oblasti sportske medicine koji se organizuju godišnje, potpuno drugačijeg načina savremene komunikacije i mnogo istorijskih i političkih razloga Izvršni odbor BSMA je odlučio da zamrzne aktivnosti i da se fokusira na rad pod okriljem Evropske federacije sportsko-medicinskih udruženja.

Pošto imamo jedinstvenu kolekciju materijala sa svih do sada održanih BSMA kongresa od 1969. do 2008. odlučili smo da ga javno ostavimo dostupnim na internet sajtu Udruženja za medicinu sporta Srbija.

Unapred se radujemo novim okupljanjima prijatelja iz balkanskih udruženja za medicinu sporta.

Internet prezentacija BSMA sada se nalazi ovde.