Istorijat

1930

Grupa lekara započela organizovanu zdravstvenu kontrolu sportista, kao i higijensku kontrolu sportskih objekata u Beogradu, što se smatra početkom razvoja sportske medicine u Srbiji.

1936

Otvorena prva sportska ambulanta na Internoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu, na čijem je čelu bio profesor dr. Vojislav Arnovljević.

1937

Prvi srpski lekar, dr Vojin Smodlaka, odlazi na specijalizaciju sportske medine u Centar sportske medicine na Akademiji za fizičku kulturu u Berlinu.

1940

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sportska medicina se uvodi kao fakultativni kurs. Kurs vodi prof. dr Vojin Smodlaka.

1945

Na Državnom Institutu za fizičku kulturu (današnji Fakultet za sport i fizičku kulturu) uvode se predavanja iz sportske medicine.

1945

Osnovano odeljenje za sportsku medicinu Srpskog lekarskog društva.

1952

U Beogradu, u okviru Jugoslovenskog instituta za fizičku kulturu i sportsku medicinu osnovan Institut za sportsku medicinu.

1957

Osnovan prvi sportski zdravstveni Centar u Beogradu.

1966

Prvi specijalista sportske medcine, dr Miodrag Petrović, položio specijalistički ispit.

1970

Osnovan Institut za sportsku medicinu na Medicinskom faklutetu u Beogradu.

1973

U Novom Sadu održan simpozijum “Sportsko srce”.

1975

Svetska karate federacija osniva Zdravstvenu komisiju (Medical Board) na čijem ćelu se nalazi naš karatista i lekar prof. dr Vladimir Jorga.

1977

U Beogradu održan Kongres FIMS-a (Congress of International Federation of Sport Medicine).

1981

U Beogradu organizovan internacionalni Simpozijum sportske medicine "Medicinske i biološke osobenosti karate treninga".

1995

U Beogradu održan Balkanski Kongres sportske medicine.

1995

Osnovano Udruženje za medicinu sporta Srbije.

2002

UMSS dobio organizaciju 10. Kongresa Evropskog koledža sportskih nauka (ECSS) koji će se održati 2005. godine u Beogradu.

2003

Održan Prvi srpski kongres medicine sporta i sportskih nauka

2004

Održan FIMS-ov simpozijum "Nauka u službi sporta"

2005 Održan 10. Kongres Evropskog koledža sportskih nauka
2005 Tokom Eurobasketa 2005 odrzan FIBA antidoping edukacioni simpozijum
2007 Održan prvi kongres o dijetetskim suplementima
2008 Održan treći kongres medicine sporta i sportskih nauka
2009 Održan drugi kongres o dijetskim suplementima
2010 Održan četvrti kongres medicine sporta i sportskih nauka
2011 Održan treći kongres o dijetetskim suplementima
2012 Održan peti kongres medicine sporta i sportskih nauka
2013 Održan četvrti kongres o dijetetskim suplementima