Udruženje za medicinu sporta Srbije

zajedno sa:
Fakultetom za fizičku kulturu i menadžment u sportu – Univerzitet Singidunum
Fakultetom medicinskih nauka – Univerzitet u Kragujevcu
Udruženjem za sportsku kardiologiju Srbije
Centrom za sportsku ishranu i suplementaciju

8. kongres medicine sporta

Kontroverze u sportskoj medicini

Pro et Contra

 

– Prvo obaveštenje –

 

Mona Plaza, 16. decembar 2023. godine

 

 

Drage kolege, sportisti, treneri i svi vi koji se bavite sportom,

Sedmi kongres je bio virtuelan zbog svega što nam se događalo, ali je imao zapažena predavanja od koji su neka odgledana i preko pet stotina puta https://studio.youtube.com/video/gO49ZuiEpJE/edit.

Činjenica da je online prostor zavladao u edukaciji i da se praktično nešto nije ni desilo ukoliko nije snimljeno i dokumentovano.

Ipak, ove godine planiramo da pokušamo uživo da odgovorimo na razne pojave u sportskoj medicini i zbog čega je moto kongresa u samom naslovu „Kontroverze u sportskoj medicini“.

Svedoci smo da je sportska medicina kao multispecijalistička grana suočena sa izazovima fizikalne medicine, integrativne i kvantne medicine, zatim homeopatske medicine i ekscesivne suplementacije. Zbog toga smo rešili da o svakoj oblasti progovorimo u okviru četiri foruma kroz predavanja naših eminentnih stručnjaka sučeljavajući Pro et Contra argumente zasnovane na dokazima. Takođe bi voleli da svi oni koju imaju sopstvene iskustva pošalju apstrakte koje ćemo predstaviti i iskoristiti u diskusiji na okruglom stolu.

Prof. dr Nenad Dikić
Predsednik Kongresa

 

NAUČNI ODBOR

Aleksandrić Dejan
Anđelković Marija
Blaženčić Mladenović Vera
Dikić Nenad
Dubljanin Raspopović Emilija
Dunjić Slobodan
Đorđević Brižita
Nedeljković Ivana
Kovač Dimitrije
Popović Milka
Stojmenović Tamara
Trifunović Ana
Trunić Nenad
Živković Vladimir

TEME KONGRESA

• Fizikalna medicina
• Sportska ishrana i suplementacija
• Kvantna medicina
• Nove dijagnostičke metode u sportskoj medicini
• Integrativna medicina

TIPOVI KONGRESNIH SESIJA

• Predavanje
• Okrugli sto
• Usmene prezentacije

PROGRAM KONGRESA

Satnica

Tema

10:00-11:30

Nedoumice fizikalna medicina vs. fizoterapija – suprotstavljene, a komplementarne

 

Moderatori: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović,  Doc. Dr Tamara Stojmenović

 

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović „Nedoumice fizikalna medicina vs. fizioterapija – suprotstavljene, a komplementarne“

 

Miloš Đorđević „Istezanje nedovoljno prepoznato od strane lekara i fizioterapeuta, a značajno u prevenciji i terapiji“  

 

Milja Klikovac "Trening kao terapija dijastaze trbušnih mišića" 

 

Doc. Dr Tamara Stojmenović „ „Dileme u dijagnostici i terapiji kod povreda rekreativaca i sportista“

11:30-12:00

Kafe pauza

12:00-13:30

Integrativna medicina u sportu

 

Moderatori: Prof. dr  Miomir Dunjić, Prof. dr Nenad Dikić

 

Prof. dr Miomir Dunjić „Kvantna medicina u sportu“

 

Dr Ana Trifunović „Homeopatija u sportu“

 

Prof. dr Vladimir Živković „ Večita dilema, antioksidansi, za ili protiv“

 

13:30-14:30

Sponzorsko predavanje za vreme ručka „Kolagen u službi zdravlja“

Alkaloid je obezbedio sendvič lunch paket

14:30-16:30

Dileme timskih doktora

 

Moderatori: Prof. dr Slobodan Živanić, Prof.. dr Nenad Dikić

 

Prof. dr Dragan Radovanović „Neočekivane povrede u sportu“
 

Dr Dejan Aleksandrić „Kontroverze doktora u timskom sportu“
 
 Dr Marija Kostić Vučićević „Deca nisu mali ljudi“

 

Aleksandar Vujičić „Sonografska dijagnostika i  klasifikacije povreda  mišićnog    sistema“
 

Aleksa Govedarica „Značaj vežbanja U „BAREFOOT“ obući za razvoj određenih fizičkih sposobnosti i prevenciju povreda“
 

Dušan Antić „Upotreba lekova protiv bolova među sportistima“
 

16:30-17:00

Kafe pauza 

17:00-18:30

Suplementacija u sportu – Pro et Contra

 

Moderatori: Prof. dr Brižita  Đorđević, Prof. dr Marija Anđelković

 

Prof. dr Svetlana Stanišić „Kako se informisati pri izboru suplemenata"

 

Dr Saša Plećević „Zona zdravlja“

 

Dajana Švraka Milutinović: "Uloga pravilne ishrane i dozirane fizičke aktivnosti u postizanju trudnoće"

 

Prof. dr Marija Anđelković „Zašto su suplementi kontroverzni“

 

KALENDAR

1. avgust 2023 – prvo obaveštenje
15. novembar 2023 – rok za slanje apstrakta
1. decembar 2023 – drugo saopštenje i obaveštenje autorima o primljenim radovima
16. decembar 2023 – početak Kongresa

UPUTSTVO AUTORIMA

Apstrakt treba da sadrži materijal koji prethodno nije objavljivan.

Apstrakte slati isključivo u elektronskoj formi, putem e-maila na adresu: smas.info@gmail.com
Apstrakt se formatira na jednoj strani A4 formata (margine 3 cm, font – Times New Roman 12 pt, single prored). Dozvoljeno je u propisani format uključiti tabele, slike i/ili grafikone.

Apstrakt mora biti struktuiran na sledeći način:
• naslov (velikim slovima)
• imena i prezimena autora, naziv ustanove
• tekst: uvod, metodologija, rezultati, zaključak
• ključne reči

Uz apstrakt je neophodno poslati popunjene osnovne podatke o autoru:

ime i prezime: institucija:
e-mail: mobilni:

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u zborniku ra¬dova kongresa. Naučni odbor zadržava pravo da promeni način izlaganja rada predložen od strane autora.

NAČIN PREZENTACIJE

Usmene prezentacije isključivo u elektronskoj formi (Power Point).
Panel predavanja: 15 – 20 min u zavisnosti od broja pozvanih predavača
Usmeno izlaganje : 10 min

KONGRESNI PROSTOR

Hotel Mona Plaza, sala Gornji Dorćol, Cara Uroša 62-64, 11000 Beograd

KOTIZACIJA

Cene su izražene u dinarima  do 15. decembra
učesnici  4000
lekari i farmaceuti na specijalizaciji, treneri, instruktori, sportisti, studenti *  2000

*potrebno je da dokažu svoj status odgovarajućim dokumentom

Kotizacija obuhvata slobodno prisustvovanje svim kongresnim aktivnostima, kongresni materijal i sendviči za ručak, osveženje na kafe pauzama.

BEDŽ

Bedž se dobija po uplati kotizacije i obavezan je sve vreme kongresa.

IZLOŽBA

Izložba proizvođača i uvoznika suplemenata će biti otvorena za vreme trajanja naučnog programa u Foajeu ispred kongresne sala

UPLATE

Uplatu kotizacije u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate možete izvršiti na račun Udruženja za medicinu sporta 205 – 102832 – 52, adresa Kralja Milana 60, Beograd, PIB 100416785.

Uplate kotizacije se mogu izvršiti i na licu mesta, prilikom registracije.

AKREDITACIJA

Kongres je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao nacionalni simpozijum pod evidencionim brojem А-1-1633/23 i za pasivno učešće su dobili 4 boda. Akreditacija važi za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, stomatologe i biohemičare.

PRIJAVA

Zbog pounjenog broja mesta, registracija je zatvorena, hvala svima na interesovanju. Potrudićemo se da imamo online prenos. Više informacija na www.facebook.com/MedicinaSporta

Pitanja i dodatna obaveštenja na e-mail: smas.info@gmail.com