Knjiga sažetaka

Prvim kongresom o prevenciji dopinga u sportu uspeli smo da privučemo veliki broj učesnika i da ostvarimo jednu od najinteraktivnijih sesija od svih koje smo organizovali tokom poslednjih dvadeset godina. Naime, svedočenje Nikole Rađena ostaće upamćeno ne samo po kontroverznim stavovima učesnika, već i po tome što je to prvi put da je jedan sportista javno priznao da se dopingovao. Pored toga imali smo devet originalnih radova predstavljenih od kolega sa Farmaceutskog fakulteta, Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, Vojnomedicinske akademije, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Taj trend želimo da nastavimo, pa i pre nego što smo obajvili ovo obaveštenje imamo značajan broj prispelih radova.

Ove godine posebna tema će biti hrana kao doping, odnosno sve one dozvoljene stvari koje mogu da doprinesu poboljšanju sportskih rezultata, a nisu zabranjene. Tako ćemo govoriti o značaju mentalnog treninga, ali i dozvoljenim metodama u prevenciji i lečenju sportskih povreda. Čini nam se da je za obe teme značajno da ih sportisti razumeju i da ne dozvole da ih eventualno neznanje onih koji ih prate ugrozi. S druge strane današnji sport zahteva da svaki uspešan sportista iskoristi sve da bi na takmičenju ostvario najbolji rezultat. U 2015. godini objavili smo knjige Sportski kuvar, Intolerancija na hranu u sportu i Probiotici u sportu. Time smo samo potvrdili da nismo obična Antidoping agencija već institucija koja se sveobuhvatno brine o sportistima.

(iz predgovora)

Video snimak kongresa