„Klinička farmakologija za medicinske sestre – tehničare sa odabranim delovima iz sportske farmacije” je naziv knjige koja nije namenjena samo medicinskim sestrama i tehničarima, već i sportskim stručnjacima. Podsticaj za pisanje ove knjige je bio da posluži kao udžbenik za predmet klinička farmakologija na kome je dr Marija Anđelković predavač na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi. Sadržaj knjige je pored farmakologije namenjene za svakodnevni rad medicinskih sestara i tehničara, obogaćen i delovima iz sportske farmacije. U svakom poglavlju nalazi se analizirana upotreba lekova u sportu sa ciljem poboljšanja sportskih sposobnosti i dopinga. Posebno je značajno iskustvo koje autori imaju nakon dugogodišnjeg davanja mišljenja sportistima o sastavu suplemenata i lekova u radu Antidoping agencije Republike Srbije. Zahvaljujemo se saradnicima i institucijama koje su podržale objavljivanje knjige, kao i recezentima i mentorima koji su je obogatili na stručnom nivou.

Knjiga je trenutno svima dostupna za elektronsko čitanje preko Google Books https://books.google.ca/books?id=-KDYDwAAQBAJ

Unapred hvala na poverenju i utiscima.

Autori – dr Marija Anđelković i dr Nenad Dikić