Izvod iz recenzije

U priloženom rukopisu, autori su, svojim velikim znanjem, stručnim i pedagoškim iskustvom, kao i sistematičnošću i kritičkim stavom prema podacima iz literature, prikazali najznačajnije elemente iz oblasti sportske medicine. Uočlјivom želјom da korisnim objašnjenjima olakšaju savladavanje ove medicinske discipline (koja sve više dobija na značaju), dali su značajan doprinos medicinskoj literaturi. Među štampanim publikacijama na srpskom jeziku (i sa ovog područja), nije do sada objavlјeno delo koje bi bilo slično po obimu i sveobuhvatnosti. Sve vreme autori su imali racionalan i stručan pristup mnoštvu činjenica iz ove oblasti.

Navodeći opšte prihvaćene, ali i najnovije podatke, autori su stavili akcenat na praktični značaj informacija koje su tokom godina generisane u bazičnim istraživanjima, kao i u dugotrajnim aplikativnim formama iz oblasti sportske medicine.

Literaturne jedinice korišćene u priloženom rukopisu omogućavaju najaktuelniji uvid u preblematiku koja je u tekstu obrađena.

Prof. dr Gvozden Rosić
Fakultet medicinskih nauka
Univerzitet u Kragujevcu