Sedmi kongres fizioterapeuta pod nazivom „Pokret za osmeh“održan je prošlog vikenda u Nišu. Doc. Dr Nenad Dikić i dr Marija Anđelković su ispred ADAS i UMSS održali predavanje o ulozi fizioterapeuta u medicinskom timu pacijenata i sportista. Fizioterapija je sastavni deo u njihovom lečenju, oporavku i rehabilitaciji. Zato ADAS i UMSS u fizioterapeutima prepoznaju partnere i profesionalne saradnike koji su kongres iskoristili kao prostor da prikažu sva savremena dostignuća iz oblasti njihovog rada. Monitoring srčane frekvence, fitnes kao deo fizioterapije, ishrana i suplementacija pacijenata tokom fizioterapije -bile su teme predavanja koje su imali dr Dikic i dr Anđelković. Društvo fizioterapeuta bilo je zahvalno na podršci koja im se pruža, kao i na podsećanju koliko je njihova uloga bitna i odlučujuća u lečenju pacijenata ali i sportista.