Naš kolega oftamolog, dr Aleksandar Andrić, koji živi u Americi i dolazi u kraću posetu u Beograd je raspoložen da nam održi predavanje Sport i vid. Pozivamo vas da se dođete 11. 07. 2015 u 11h u Avanturu. S obzirom na ograničen prostor samo će prvih 30 koji se prijave imati prilku da prisustvuje.

Molim vas da potvrdite svoje prisustvo na email smas.info@gmail.com.