Dragi saradnici i prijatelji,

 • Imamo zadovoljstvo da vas obavestimo da je otvorena prijava za PRVI ONLINE KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Ovaj elektronski kurs je jedinstven jer je rađen prema modelu lekarske komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta („IOC Diploma in Sports Nutrition“) i na osnovu materijala pripremljenog i snimljenog tokom 2014 kada je kurs prvi put organizovan kod nas.
 • Cilj kursa je da analizira nutritivne potrebe vrhunskih sportskih aktivnosti, ali takođe i da razmatra ulogu fizičke aktivnosti, ishrane i drugih faktora u promovisanju zdravih životnih stilova. Širom sveta sportski radnici govore o tome da ishrana igra važnu ulogu u postizanju uspeha jer je činjenica da količina, sastav i vremenski unos hrane mogu značajno da utiču na razvoj sportskih performansi.
 • Prvi dvogodišnji kurs sportske ishrane i suplementacije na našim prostorima, krenuo je pre godinu dana (februar 2014. god; sa predavanjima svake poslednje subote u mesecu) i nastavlja se u 2015. Ovaj dvogodišnji kurs, kao i online koji sada otvaramo, organizovan je zahvaljući podršci Farmalogista i Esense, u organizaciji Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS) i Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS).
 • Online kurs će u potpunosti koristiti materijal sa prvog kursa koji uveliko traje i to kao video zapise, prikaze slučaja, prezentacije i korišćenu literaturu i reference sa predavanja. Polaznicima elektronskog kursa savladavanje svake nastavne jedinice bice olakšano tekstualnim delom koji će tematski pratiti predavanja.
 • Svako od 12 predavanja za prvu godinu (a kasnije i za drugu godinu) online kursa je akreditovano kod Zdravstvenog saveta (5 poena za lekare) za testirane učesnike tj.one koji polože izlazni test za svako predavanje. Sertifikat će učesnici dobijati za svaki kurs ponaosob nakon položenog izlaznog testa.
 • Samo polaznicima online kursa koji redovno budu ispunjavali svoje obaveze tokom prve i druge godine, uz položene ispite i testove znanja, biće dodeljena diploma Udruženja za medicinu sporta Srbije, kao potvrda o uspešno pohađanom kursu sportske ishrane i suplementacije. Diploma je potvrda ličnog usavršavanja i edukacije učesnika. Ostali učesnici kursa koji ne budu imali položene sve izlazne testove (12 za prvu godinu + 12 za drugu godinu) i završni ispit za prvu i drugu godinu, neće dobiti diplomu udruženja.
 • Svako od 12 predavanja imaće termin u kome će biti otvoren sadržaj za čitanje, presnimavanje i pregled, dok će naredno predavanje biti otvoreno tek kada učesnici ispune izlazni test. Materijal će biti dostupan tokom cele godine samo onima koji kurs pohađaju redovno.
 • Program kursa za obe godine elektronskog kursa možete naći na http://www.cis.edu.rs/kurs-ishrana-i-suplementacija/program/ Program kursa je zamišljen tako da jednu temu iz oblasti sportke ishrane uvek prati tema iz oblasti suplementacije gde se prezentuje po jedan preparat iz široke lepeze Farmalogist- Esensa proizvoda. Birani su suplementi koji su aktuelni iz ugla sportske medicine i imaju primenu u vrhunskom sportu. Svaka tema se obrađuje isključivo pomoću priznatih referenci iz naučnih radova i knjiga, popularne literature i dugogodišnjeg iskustva koje imaju predavači u okviru CIS.
 • Cena za svako od 12 predavanja u prvog i drugoj godini je 2000 din za članove UMSS (samo oni koji su članovi pre otvaranja prijave) i 3000 din za one koji nisu članovi UMSS. Uslov da se dobije pristup svakom predavanju ponaosob je prethodno uplaćena kotizacija za predavanje koje želi da se odsluša.
 • Broj mesta na elektronskom kursu će biti limitiran zbog kompletne koja je komplesna. Odabir će vršiti članovi Naučnog i Organizacinog odbora, što znači da neće automatski biti primljeni svi koji se prijave.Kriterijumi za pohađanje kursa zahtevaju da odgovorite na niz pitanja i dodatno napišete nekoliko redova o vašem iskustvu. i S obzirom na veliko interesovanje molimo Vas da popunite sva polja u prijavi, jer je to jedini način da Naucni odbor pravilno sagleda vašu prijavu i tako obezbedite mesto na kursu.
 • Link za prijavu na online kurs sportske ishrane i suplementacije: http://www.cis.edu.rs/kurs-ishrana-i-suplementacija/prijava-online/
 • Sve potrebne informacije o kursu mozete naci na sajtu CIS cis.edu.rs
 • Dođite da učimo zajedno!
 • Izražavamo svoje veliko poštovanje i zahvalnost Esensi i Farmalogistu za svu podršku koju nam pružaju !