Zbog velikog interesovanja članova UMSS obaveštvamo vas da će se KME iz psihijatrije na temu:


1. Psihijtarija i fizička aktivnost – Dr Nenad Dikić

2. Upotreba psihijatrijskih lekova sa liste zabranjenih sredstva u sportu – Dr Marija Anđelković


održati 05. 06. 2014 u 12h. Upravna zgrada Klinike za psihijatriju (Upravna zgrada Klinike za psihijatriju se nalazi pored očne klinike, a preko puta dermatovenerologije. Pored se nalazi ekonomska sluzba KCS (mala žuta zgrada)).