U subotu je u prostorijama edukativnog centra UMSS – kluba „Avantura“ održano prvo predavanje kursa sportske ishrane i suplementacije.

Kursu je prisustvovalo oko 25 učesnika među kojima su podjednako zastupljeni lekari i treneri. Svi su došli sa ciljem da se dodatno edukuju i usavršavaju po pitanju sportske nutricije, iako su neki više godina aktivni u svetu sporta i radu sa sportistima.

Prva teme je bila „Određivanje somatometrijskih faktora fizičke sposobnosti i računanje energetskih potreba sportista“ i „Uloga L-karnitina u sportu i oporavku“. Predavanje je bilo posvećeno energetskom balansu, unosu i potrošnji, kao i određivanju telesne kompozicije metodom bioelektrične impedanse. Predavanja koja su održale Dr Marija Anđelković i dr Ivana Baralić uključivala su i interaktivni pristup kako bi materiju što više približile slušaocima i učinile je atraktivnijom. Pored pitanja tokom predavanja, svi polaznici su na kraju rešavali i test u cilju provere znanja. U narednim danima, kompletan edukativni materijal biće dostupan na sajtu http://www.cis.edu.rs/ svim učesnicima kursa, kao i forum gde će oni moći da razmenjuju svoja iskustva i komentare.

Koristimo priliku da se zahvalimo Esensi na podršci koju nam je pružila u organizaciji ovog kursa koji će trajati naredne dve godine.