Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 15. februara 2014 počinje dvogodišnji Kurs sportske ishrane i suplementacije u organizaciji Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS), Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS), Esense i Farmalogista.

Širom sveta sportski radnici govore o tome da ishrana igra važnu ulogu u postizanju sportskih uspeha. Mnoge eminentne sportske organizacije su investirale u aktivnosti vezane za proučavanje ishrane sportista. S tim ciljem je i Lekarska komisija Međunarodnog Olimpijskog komiteta napravila postdiplomsku nastavu tj. kurs sportske nutricije koji je namenjen sportistima, trenerima i lekarima koji žele da se dodatno usavrše na ovom polju. Po ugledu na tu nastavu, mi smo organizovali domaći kurs sportske ishrane i suplementacije o kome vas obaveštavamo ovim putem. Kurs se fokusira na nutritivne potrebe u vrhunskim sportskim aktivnostima ali takođe razmatra ulogu fizičke aktivnosti, ishrane i drugih faktora u promovisanju dobrog zdravlja. Kurs koristi vrednosti novih istraživačkih tehnologija sa ciljem da isporuči inovativne programe i obezbedi tačne, sveobuhvatne, verodostojne i pristupačne informacije.

Kurs se sastoji od dva dela:

I deo: Osnove sportske ishrane – (februar-decembar 2014. godine)
II deo: Praktična sportska ishrana – (februar-decembar 2015. godine)

Organizacija kursa podrazumeva različite nastavne metode uključujući i predavanja sa interaktivnim sistemom glasanja, web materijale, kviz pitanja, obaveznih domaćih zadataka, prikaze slučajeva i radionice. Učesnici će dobiti preporuke za sveobuhvatnu literaturu.  Svaka tema će biti praktično obrađena. Pored tematskog dela na svakom predavanju će biti predstavljen jedan od suplementa Esense ili Framalogista.

Polaznicima kursa koji budu prisustvovali svim predavanjima tokom prve i druge godine, uz položene testove znanja, biće dodeljen serifikat Udruženja za medicinu sporta Srbije, kao potvrda o uspešno pohađanom kursu sportske ishrane i suplementacije. Sertifikat je potvrda vašeg ličnog usavršavanja i edukacije, ali je takođe akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i za svaku tematsku jedinicu polaznici dobijaju dva poena.

Pošto postoji realna šansa da učesnici ne mogu da prisustvuju na svih 12 predavanja, Organizacioni odbor kursa će tolerisati maksimalno jedno odsustvanje sa predavanja, pri čemu će polaznici tu tematsku celinu morati da polože online na kraju svake godine.

Učesnici kursa će za svako predavanje i tematsku celinu dobiti eletronskim putem odgovarajuću literaturu i reference kao edukativni materijal.

Program kursa za prvu godinu je sledeći:

datumPredavanja
15. februarOdređivanje somatometrijskih faktora fizičke sposobnosti i računanje energetskih potreba sportista (Dr Marija Anđelković)
L karnitin / Esensa – Farmalogist (Dr Ivana Baralić)
1. martSmernice pravilne sportske ishrane- uloga ugljenih hidrata (Dr Vera Blaženčić)
Fruktodial / Esensa – Farmalogist -100 % prirodni voćni šećer (Dr Milica Vukašinović Vesić)
29. martSmernice pravilne sportske ishrane- uloga proteina (Dr Ivana Baralić i Zoran Jovanović)
Whey protein / Esensa – Farmalogist (Dr Tamara Antić)
26. aprilSmernice pravilne sportske ishrane- uloga masti (Prof Brižita Đorđević)
Pivski kvasac obogacen vitaminima B kompleksa / Esensa – Farmalogist (Prof Brižita Đorđević)
31. majSmernice pravilne sportske ishrane- uloga vitamina (Dr Milka Popović)
Multivitaminski preparati / Esensa – Farmalogist (Dr Marija Anđelković)
28. junSmernice pravilne sportske ishrane- uloga minerala (Dr Ivana Baralić)
Gorki joni / Esensa – Farmalogist (Dr Ivana Baralić)
5. julNutritivni status sportiste i njegov uticaj na sportsku sposobnost (Dr Marija Anđelković)
Resveratrol i koenzim Q10 / Esensa – Farmalogist (Dr Nenad Dikić)
30. avgustCiljevi ishrane tokom treninga (Prof Brižita Đorđević)
Matični mleč sa vitaminom C / Esensa – Farmalogist (DrMarija Anđelković)
27. septembarCiljevi ishrane tokom takmičenja (Dr Tamara Stojmenović)
Q10 / Esensa – Farmalogist (Dr Nenad Dikić)
25. oktobarHidracija sportista – od istraživanja do praktičnog rešenja (Dr Milica Vukašinović Vesić)
Hidrostar / Esensa – Farmalogist (Dr Milica Vukašinović Vesić)
29. novembar  Ishrana i suplementi kod smanjenja telesne težine i poremećaji ishrane (Dr Milka Popović i dr Vera Blaženčić)
B kompleks / Esensa – Farmalogist (Dr Milka Popović)
6. decembarErgogeni uticaj dijeteskih suplemenata (AIS podela suplemenata) (Dr Nenad Dikić)
Viusid / Esensa – Farmalogist (Dr Ivana Baralić)

Sva predavanja su akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa po dva poena za slušaoce i 3 poena za predavače. Kurs će se odvijati u edukativnom centru UMSS u prostorijama kluba “Avantura” u ulici Kralja Milana 60, Beograd. Na kurs mogu da se prijave svi članovi Udruženja za medicinu sporta Srbije, kao i ostali zainteresovani učesnici. Datumi predavanja su podložni promeni.

Cena kursa je 1200 dinara mesečno za UMSS članove i 2400 dinara mesečno za ostale učesnike koji nisu članovi UMSS. Udruženje za medicinu sporta će dodeliti dve stipendije svojim članovima i redovnim učesnicima na seminarima u 2013 godini čime će oni dobiti gratis učešće na kursu u 2014. godini.

Prisustvo prvom predavanju moguće je uz prethodnu uplatu prve kotizacije do 1. februara. Uplatu kotizacije možete izvršiti na račun Udruženja za medicinu sporta 205-102832-52, adresa Palmotićeva 26, Beograd, PIB 100416785.

Prijavljivanje za kurs vrši se isključivo preko internet sajta Udruženja za medicinu sporta Srbije:

http://www.smas.org/edukacija/kurs-prijava.html.

Rok za prijavu je 15. januar 2014. godine.