Udruženje za medicinu sporta Srbije je pored dva uspešna pojavljivanja na kongresima u protekloj nedelji i predstavljanja 8 apstrakta na kongresu kardiologa i 3 apstrakta na kongresu o dijetetskim suplementima, imalo i uspešnu humanitarnu akciju prikpljanja novca za NURDOR, Nacionalno Udruženje Roditelja Dece Obolele od Raka. Ideja je bila da učesnici oba kongresa daju donaciju tako što izaberu jednu od ponuđenih knjiga: Zdravo srce za sve, Sportska kardiologija, Sprotskomedicinski pregled, Iznenadna srčana smrt u sportu. Iako je vrednost ponuđenih knjiga bila preko 100.000 dinara, ukupna sakupljena suma je 32.440 dinara. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u našoj akciji i dali svoj prilog.

U prilogu je potvrda o uplati na racun NURDOR-a.