British Journal of Sports Medicine (BJSM) nedavno je objavio rad dr Nenada Dikića, direktora Antidoping agencije Republike Srbije, u čijem kreiranju su učestvovale i sledeće internacionalne institucije: WADA Foundation Board i Ministarstvo omladine i sporta na čelu sa bivšom ministarkom Snežanom Samardžić Marković; FIBA Europe Medical Council na čelu sa predsednikom profesorom Heinz Günter; Swansea University iz Engleske sa filozofom Michael McNamee. Sekretar Bojan Vajagić je ispred ADAS jedan od koautora ovog rada.

Sports physicians, ethics and antidoping governance: between assistance and negligence“ je naziv rada koji je svojom aktuelnošću dobio prostor za objavljivanje u BJSM. Inicijativa dr Dikića je nastala posle nekoliko lekarskih grešaka primećenih u radu FIBA, zbog kojih su bili kažnjeni sportisti, a lekari ostali „zaštićeni“ svojim neznanjem i neobaveštenošću. Svetska antidoping agencija je nejasno definisala kakve su posledice lekarskih grešaka u okviru dopinga i ovaj rad bi mogao da posluži u svrhu modeliranja novih pravila koja dolaze sa revizijom Koda ove godine.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti sa kojima ADAS želi da skrene pažnju na neophodnost edukacije, ali ne samo sportista i trenera,već i timskih lekara od kojih sportisti dobijaju informacije i medicinsku podršku.

Reprint rada se nalazi na sajtu ADAS, gde ga možete i pročitati: Sports physicians, ethics and antidoping governance: between assistance and negligence.