Jedna od najvažnijih aktivnosti Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS), naučnu istraživački rad, u 2011 je doživeo punu afirmaciju. Na godišnji kongres Evropskog koledža evropskih nauka (ECSS) primljeno je 7 radova članova UMSS, a rad dr Marije Anđelković je u pulu za nagradu za najboljeg mladog autora. Ako se tome doda pozivno predavanje na kongresu Evropske federacije sportskomedicinskih asocijacija (EFSMA) i 5 radova, pozivno predavanje u Moskvi na sastanku regionalnih antidoping organizacija, kao i očekivano publikovanje radova u nekih evropskim časopisima, onda je jasno da i naša sportska medicina prati uspehe naših sportista, što je u potpunosti podržano od Ministarke Snežane Samardžić Marković.
UMSS trenutno ima 4 doktora na doktorskim studijama iz sportske medicine.