Stručna komisija RSS je na osnovu plana rada za 2010. godinu organizovala 1. oktobra u prostorijama stadiona „Partizan“ stručni seminar iz oblasti dopinga, suplemetacije i stručne analize nastupa reprezentativaca. Tom prilikom je Rvački savez ugostio članove Udruženja za medicinu sporta Srbije i svim prisutnim trenerima je održan kurs prema knjizi „Praktična sportska ishrana“. Predavači ispred UMSS su bili dr Vera Blaženčić-Mladenović, dr Nenad Dikić i dr Marija Anđelković. Predavanje o praktičnoj sportskoj ishrani ukazalo je na opšta načela vezana za zdravu i pravilnu ishranu i suplemetaciju, kao i na posebne nutricionističke zahteve u rvanju. Svi prisutni dobili su primerak knjige i izrazili su interesovanje za ovu tematiku jer je to jedna od retkih prilika gde su mogli da čuju korisne savete o ishrani i suplementaciji.