1-4 oktobar 2008. godine 15. Balkanski kongres sportske medicine. Više informacija na www.bsma.info. Udruženje za medicinu sporta Srbije ima tri pozivna predavanja (Dr Sead Malićević, Dr Jelena Suzić, Dr Nenad Dikić) i dve usmene prezentacije (Dr Jelena Oblaković Babić i Dr Milica Stefanović). Pored toga Dr Sanja Mazić je član naučnog odbora, a Dr Nenad Dikić član naučnog odbora i zajedno sa Prof. dr Slobodanom Živanićem član Izvršnog odbora BSMA.

18-23 novembar 2008. godine 30. Svetski kongres sportske medicine. Više informacija na http://www.femede.es/congressbarcelona08/. Udruženje za medicinu sporta Srbije ima pet radova (Dr Jelena Suzić, Dr Milica Stefanović, student Milica Sinobad, Dr Jelena Oblaković Babić i Dr Nenad Dikić). Pored toga Dr Nenad Dikić je član skupštine FIMS.

24-27 jun 2009. godine. 14. Kongres ECSS. Više informacija na http://www.ecss-congress.eu/OSLO2009/. Udruženje za medicine sporta biće predstavljeno sa 4 rada. Pored toga Dr Nenad Dikić je član naučnog odbora ECSS i žirija za nagradu najboljem mladom autoru.

14-18 oktobar 2009. godine 6. Evropski kongres sportske medicine. Više informacija na http://www.efsma2009.org/. Udruženje za medicinu sporta Srbije biće predstavljeno sa 4 rada. Pored toga Dr Nenad Dikić je član naučnog odbora EFSMA.