Izdanja

Prva pomoć kiseonikom (2001)

Želimo da posvetimo ovu knjigu mnogobrojnim roniocima i instruktorima ronjenja koji DAN-ovom obukom žele da ostvare našu misiju da svuda gde se roni i na svakom ronilačkom čamcu bude prisutan neko ko je osposobljen da obezbedi kiseonik.

Pomoć na mestu na kojem se nesreća u ronjenju dogodila obezbeđivanjem prve pomoći kiseonikom je od kritične važnosti za sve ronioce. Mnogobrojni dokazi ukazuju na to da hitno davanje kiseonika može biti jedina najefikasnija prva pomoć kod dekompresione povrede (termin koji podrazumeva dekompresionu bolest i arterijsku gasnu emboliju) i utapanja…

(iz predgovora)

0
Read More

Aerobna sposobnost i njena procena Astrandovim testom opterećenja na bicikl-ergometru (1999)

Aerobna sposobnost i njena procena Astrandovim testom opterećenja na bicikl-ergometru“ ima višestruku namenu. Pored specijalizanata i specijalista medicine sporta koji se bez primena Astrandovog testa ne mogu ozbiljno baviti sportskom medicinom, namenjena je studentima medicine i lekarima drugih specijalnosti koji se bave fizičkom aktivnošću u sprečavanju obolevanja pacijenata.

Knjiga se kao koristan priručnik može preporučiti studentima i pedagozima fizičke kulture, trenerima, stručnjacima u oblasti sportske rekreacije, psiholozima i svima koji su angažovani na unapređenju opšte i specifične fizičke sposobnosti.

cena 500 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Hematologija u stripu (1997)

Ovaj priručnik koga proglašavam izvanrednim i jedinstvenim, originalnim i diskutabilnim, je delo „Stem zaljubljenika hematologije” koji su prolazeći kroz sve faze ćelijske diobe kod usavršavanja sazreli do imunokompetentnih znalaca princeze medicine (Hematologije).

Ovim svojim delom „Stem zaljubljenici u hematologiju” su pokazali da se Ljubav može steći i samostalnim radom, bez ili sa malo pomoći multipotentnih faktora rasta (subspecijalista).

Mladost je kreativna, što najbolje pokazuje i ova mini „Hematologija u stripu”, koja je nastala kao produkt mladih zaljubljenika i znalaca hematologije u toku njihovog hematološkog sazrevanja. Neka večno ostanu zaljubljenici „Princeze medicine” i budući da se hematologija vrlo brzo razvija, da svoje delo i dalje usavršavaju i da doživi mnogo novih izdanja.

0
Read More