Izdanja

Stres test (2014)

Stres testovi predstavljaju veoma značajno dijagnostičko i prognostičko sredstvo u proceni kardiopulmonalnog sistema. Zbog široke patofioziološke osnove za primenu testova, oni su tokom poslednjih 20 godina doživeli veliki napredak. Tako je od najčešće primenjivanog elektrokardiografskog testa fizičkim opterećenjem došlo do razvoja kombinovanih testova sa primenom analize gasova (kardiopulmonalni test) ili vizuelizacionih metoda. Pored toga uvedeni su i farmakološki testovi za osobe koje ne mogu da izvedu test fizičkim opterećenjem, kao i za jasniju procenu vijabilnosti miokarda ili značajnosti valvularnih mana…

cena: 500 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Osnovi sportske fiziologije (2013)

Cilj ove knjige je da pruži jasan uvid u izvanredne adaptivne sposobnosti ljudskog organizma da se prilagodi intezivnom vežbanju i obezbedi bolje razumevanje primarnih fizioloških principa koji utiču na sportsku sposobnost.

Poseban značaj knjige je i u njenom sadržaju i u dizajnu. Celokupno uzbudljivo polje sportske fiziologije je sažeto i prikazano u obimnom, bogato ilustrovanom i originalnom konceptu. Svaki ključni koncept je, bez obzira na složenost, predstavljen i objašnjen na samo dve strane – jednoj strani sa naučnim dokazima i činjenicama i drugoj strani gde je osnova tih činjenica prikazana slikovito. Konačno, zaključak na kraju svakog koncepta naglašava važne činjenice, dok se najrelevantnija istraživačka literatura navodi na kraju knjige.
(iz predgovora)

cena: 500 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Metabolički fitnes (2013)

Gojaznost i sve prateće bolesti su u značajnoj ekspanziji i ne očekuje se da će u narednih desetak godina biti usporen porast broja obolelih. Naprotiv, stručnjaci procenjuju da će se za dvadeset godina broj dijabetičara sa sadašnjih 370 miliona, povećati na 550 miliona! Sve učestalija pojava gojaznosti kao jednog od glavnih faktora narušavanja javnog zdravlja, zahteva napore za razumevanje unosa i potrošnje energije na regulisanje telesne mase. Kod potrošnje energije, akcenat je stavljen na razumevanje uloge umerenih do intezivnih nivoa fi zičke aktivnosti u prevenciji i lečenju gojaznosti i srodnih poremećaja.
(iz predgovora)

cena: 300 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

1
Read More

Zdravo srce za sve (2013)

I nakon deset godina od objavljivanja knjige „Monitoring srčane frkevencije u sportu i rekreaciji“ sa prof. Slobodanom Živanićem svedoci smo da je u našoj zemlji doziranje fizičke aktivnosti još uvek enigma. Samo mali broj lekara kaže svojim pacijentima kako, koliko i koje vežbe treba da sprovode da bi bili zdravi, smanjili faktore rizika i sprečili dalju progresiju bolesti. Neslavni vrh po broju kardiovaskularnih bolesnika u Evropi kao da nam nije dovoljan znak da neke stvari treba promeniti. Nažalost, mi još uvek smatramo da je važnije lečiti, a ne sprečiti oboljenje. To je valjda karakteristično samo za male, siromašne zemlje, koje nikada ne misle na prevenciju, na to da odvoje novac i organizuju se tako da spreče da se nešto dogodi, već uvek samo leče posledice…

cena: 300 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Merenje procenta telesnih masti na Tanita vagama (2011)

Analiza bioelektričnom impedansom (BIA) je brza, neinvazivna i jeftina metoda za procenu sastava tela. BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze električne struje kroz ljudski organizam. Struja prolazi kroz telo – sa niskim otporom kroz mišiće, dok izvestan veći otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektrična impedansa i meri se monitorima telesnih masti kao što su Tanita vage. Vaga se podešava za izabranog pojedinca (starost, pol, visina). Ako želite da saznate više kliknite na naslovnu stranu brošure.

0
Read More

Šta treba da znamo o mastima, a posebno o trans mastima? (2011)

Izveštaji u poslednjoj deceniji pokazuju da je 71% žena i 62% muškaraca u Americi gojazno. Nešto manji broj procenata beleži se u našoj zemlji. Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, 54% stanovnika Srbije je gojazno. Ako se u proseku skoro svaki drugi lekarski pregled završi savetom da je neophodna redukcija telesne težine, onda priča o mastima postaje još važnija, pogotovo o onim mastima koje spadaju u najmanje poželjne u našoj ishrani, trans mastima. Imajući sve to u vidu neophodno je više pažnje posvetiti edukaciji o ishrani.

0
Read More

505 – Dr Feelgood šifra za zdrav život (2010)

Druga knjiga Dr. Feelgooda „505-Dr Feelgood šifra za zdrav život“ je knjiga koja će Vas uputiti u pravom smeru, knjiga u kojoj ćete naći mnoštvo saveta kako da na zdrav način postignete dobru fizičku formu i kondiciju, ili da na najlakši način vratite vaše telo u formu koju ste nekada imali, i u zdravstvenom i fizičkom smislu. Šifra 505 je u međuvremenu postala prihvaćena od velikog broja stručnjaka. U prvom delu su opisane osnove pravilne ishrane sa kuvarom za 30 dana.

Drugi deo sastoji se od saveta za fizičku aktivnost sa ilustracijama vežbi, a treći deo je dnevnik svakodnevne ishrane i fizičke aktivnosti sa tablicom kalorijske vrednosti namirnica.

0
Read More

Edukativni strip: Doctor Feelgood u epizodi Šifra 505

Dr Saša Plećević nas je ponovo iznenadio svojom originalnošću. Nakon dve knjige i DVD izdanja odlučio je da nam kroz strip demonstrira značaj svoje formule 505 za zdrav život. Ovoga puta čini mi se sa najviše uspeha, jer strip prosto izgleda idealan da i oni koji najmanje poznaju aspekte zdravog načinu života razumeju filozofiju Dr Feelgooda. Strip je kao svojevrsna dvodimenzionalna umetnost do sada uspešno objasnio komplikovane pojmove kao što su budizam ili hrišćanstvo, al i život značajnih ljudi, poput Frojda, Marksa, Van Goga itd. Time je ideja dr Plećevića još značajnija, jer je u eri sveopšte priče o zdravim životnim stilovima pomoću crteža i minimalnog teksta na najbolji način objasnio superiornost svoje formule. Siguran sam da će i oni koji do sada nisu razumeli principe pravilne ishrane i redovne fizičke aktivnosti razumeti poruku i već od sutra početi sa vežbanjem, kako to već čine hiljade članova Dr Feelgood programa u Srbiji. Na kraju, treba posebno isteći majstorski napisan scenario od strane (ime i prezime) i maestralan crtež (ime i prezime). Saša Plećević je ovim izdanjem nastavio svoju misiju širenja ideja sportske medicine i ponovo učinio više nego bilo ko drugi za ovu oblast medicine u Srbiji.

Dr Nenad Dikić, internista kardiolog, član Naučnog borda Evropskog koledža sportskih nauka i Evropske federacije sporsko medicinskih asocijacija

0
Read More