Izvod iz predgovora

Stres testovi predstavljaju veoma značajno dijagnostičko i prognostičko sredstvo u proceni kardiopulmonalnog sistema. Zbog široke patofioziološke osnove za primenu testova, oni su tokom poslednjih 20 godina doživeli veliki napredak. Tako je od najčešće primenjivanog elektrokardiografskog testa fizičkim opterećenjem došlo do razvoja kombinovanih testova sa primenom analize gasova (kardiopulmonalni test) ili vizuelizacionih metoda. Pored toga uvedeni su i farmakološki testovi za osobe koje ne mogu da izvedu test fizičkim opterećenjem, kao i za jasniju procenu vijabilnosti miokarda ili značajnosti valvularnih mana.

Ovaj priručnik je upravo nastao s ciljem da promoviše pravilnu primena stres testova zasnovanu na važećim preporukama i kliničkom rasuđivanju, tako da interpretacija rezultata testova bude uniformna u što većem broju laboratorija. Predstavljeni su različiti modaliteti i protokoli za testiranje u zavisnosti od indikacija, kao i njihovo značenje u dijagnozi, stratifikaciji i prognozi srčanih oboljenja. Takođe, posebna poglavlja su posvećena testiranju zdravih osoba i sportista, kao i supstancama koje utiču na izvođenje testa i opšte sposobnosti, što predstavlja nov pristup i nov kvalitet, jer zahteva zaista široko znanje. Zbog toga ovaj priručnik čitaoca upoznaje s normalnim fiziološkim odgovorom na fizičko opterećenje, a zatim i sa patološkim stanjima koja utiču na rezultat testa, a samo testiranje je objašnjeno detaljno, od pripreme pacijenata do vođenja testa i razloga za prekid testa. Jasno su naznačeni dijagnostički kriterijumi za procenu različitih stanja (ishemija miokarda, srčana insuficijencija, aerobna sposobnost za bavljenje sportom). Značajna pažnja posvećena je pravilnoj interpretaciji dobijenih rezultata testova i zamkama koje mogu da dovedu do pogrešnih tumačenja…