Izdanja

Sportska medicina (2008)

Udžbenik „Sportska medicina” je rezultat višegodišnje aktivnosti prof. dr Slobodana Živanića u oblasti sportske medicine i predavanja na Visokoj školi za sport strukovnih studija. Jedan broj poglavlja je dodao dr Nenad Dikić sa idejom da osavremeni i pomogne da ovaj udžbenik bude dobar pripručnik budućim trenerima i fizioterapeutima.

cena 500 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu (2007)

Iz predgovora Prof. dr Miodraga Č. Ostojića:

Postignuti konsenzus među ekspertima Sekcije za sportsku kardiologiju Evropskog udruženja kardiologa pretstavljen je u vanrednom izdanju časopisa „Sportska medicina“ uz saradnju Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja za medicinu sporta Srbije i podršku Antidoping agencije Republike Srbije i novoosnovanog Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije. Zadovoljstvo je time veće jer izdanje „Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu“ predstvalja prirodan nastvak aktivnosti nakon objavljivanja knjiga „Iznenadna srčana smrt u sportu“ i“Sportskomedicinski pregled – metodologija i preporuke“.

knjiga je rasprodata

0
Read More

100 pitanja o dopingu (2007)

Ideja za pisanje knjige „100 pitanja o dopingu“ nastala je pre svega zbog nejasnih pitanja koje postoje o dopingu i koja su po svojoj prirodi toliko različita da do sada ni jedna knjiga nije uspela da odgovori na sve. Doping nije samo problem u sportu, već sa sobom nosi određene zdravstvene probleme, otvara mnoga sociološka i psihološka pitanja, a svojom istorijom ne objašnjava samo suštinu dopinga, već zadire u odnose velesila, sveta politike, umetnosti i filma.

knjiga je rasprodata

0
Read More

Paralimpijski sport (2006)

Vrlo živopisno, jednostavno i sažeto, autor nam u ovoj knjizi predočava istoriju Paralimpijskog pokreta. Uz obilje zanimljivih informacija i ilustracija, putujemo kroz vreme brzo i lako, zalazeći u sportsku orbitu ljudi koji zaista ruše sve postojeće granice i barijere između mogućeg i nemogućeg. Pravi šampioni su upravo oni, jer njihov domet nadilazi sve poznate merne jedinice, štaviše, poništava mnoge oveštale predstave o nama samima i nagoni nas na obračun sa predrasudama.

(iz recenzije)

cena 400 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Zona zdravlja (2006)

„Zona zdravlja“ je prva knjiga dr Saše Plećevića. Tri dela: antistres, ishrana i fitnes objedinjuju se pod naslovom Zona zdravlja. Knjiga pokazuje da svaka osoba jednostavnom promenom ponašanja prema hrani i fizičkoj aktivnosti pri stresu može da dostigne zonu zdravlja – apsolutni ideal. Prema rečima Artura Šopenhauera: „Zdravlje nadmašuje sva spoljna dobra, pa je tako i zdrav prosjak srećniji od bolesnog kralja“.

0
Read More

Priručnik za klupske lekare (2004)

Priručnik za klupske lekare“ je vredno i nezaobilazno stručno štivo, prevedeno i autorizovano, pred Vama pre nego što su sa njegovim sadržajem imali prilike da se upoznaju klupski lekari u mnogim zemljama EU.

Ovaj poduhvat rezultat je strateške orijentacije Udruženja za medicinu sporta Srbije da sportsku medicinu i sportske nauke u našoj zemlji ubrzanim tempom podigne na evropski nivo.

Priručnik za klupske lekare, koji su sastavili najugledniji stručnjaci Internacionalne federacije sportske medicine, pravi putokaz za sve one koji su svoje medicinsko znanje i stručni rejting stavili u službu afirmacije sporta i zdravog života. U njemu je na osnovu savremenih shvatanja definisana uloga lekara u sportskom kolektivu, uz sistematičan prikaz najučestalijih problema vezanih za zdravstvenu zaštitu sportista i postupaka kojima se oni rešavaju prema najvišim standardima.

knjiga je rasprodata

0
Read More

Sportskomedicinski pregled – metodologija i preporuke (2004)

Sportskomedicinski pregled – metodologija i preporuke“ U okviru Metodologije pregleda ukazali smo na sve važnije elemente, počev od anamneze do procene funkcionalne sposobnosti. Prvi deo vezan za uzimanje anamneze i fizikalni pregled urađen je na osnovu FIMS-ovog Priručnika za klupske lekare. Pri tome su poštovani stavovi najznačajnijih međunarodnih asocijacija koje se bave sportskom medicinom.

Drugi deo knjige posevećen je preporukama za procenu takmičarske sposobnosti. Kada je reč o kardiološkim aspektima sposobnosti korišćene su preporuke Američkog koledža za sportsku medicinu (ACSM) i Američkog udruženja za srce (AHA) donete na sastanku u Betesdi 1994. godine, koje se u celom svetu smatraju najpouzdanijim i opšteprihvaćenim. Za stanja i oboljenja drugih organskih sistema uzete su preporuke FIMS-a, Američke pedijatrijske akademije, Američkog koledža za sportsku medicinu, Australijskog udruženja za sportsku medicinu, itd.

cena 700 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Iznenadna srčana smrt u sportu (2004)

Ideja knjige „Iznenadna srčana smrt u sportu“ je da spreči iznenadnu srčanu smrt u sportu, ali i sve ostalo što do nje dovodi. S druge strane, ideja knjige nije da spreči one koji vole sport da u njemu učestvuju, ali jeste da spreči da uspešni sportista u prošlosti, sada lekar, bude klupski lekar zato što ga svi znaju, ili da hirurg koji je operisao predsednika kluba samo zbog toga bude predsednik sportske komisije.

Smatramo da su ovoj zemlji potrebni standardi i propisi i potreban je zakon o sportu koji će pre svega štititi sportiste koji svojim svakodnevnim aktivnostima idu po tankoj granici između zdravlja i bolesti. Znamo da ovom knjigom nećemo rešiti probleme koji postoje, ali smo sigurni da ćemo otvoriti mnoga pitanja i ukazati na bar neke važne odgovore. Verujem da će probuđeni interes mladih stručnjaka za sportsku nauku i medicinu bitno promeniti stav društva prema načinu života i uticati da kao i u drugim zemljama upravo to bude osnova za obnovu društva u celini.

cena 700 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Telesne masti i zdravlje (2003)

Telesne masti i zdravlje“ je krajnje jednostavna i korisna knjiga o značaju određivanja telesnih masti. Poznato je da je određivanje strukture tela korisno kod određivanja idealne telesne težine, kod sportista kao prediktor uspešnog nastupa, pri dizajniranju dijetnih programa i trenažnih režima i evaluaciji njihove efikasnosti. Takođe je važno pratiti strukturu tela (procenat masti) tokom rasta, sazrevanja i starenja kako bi se na vreme uočile i odvojile normalne od patoloških pojava ovih procesa. Indikatori kao što su telesna težina, indeks telesne mase ili odnos obima struka i kukova, ne uspevaju da diskriminišu telesne komponente organizma (mast, mišići, kosti) i znatno su manjeg značaja za predikciju faktora zdravlja i bolesti od vrednosti sadržaja masti u strukturi sastava tela.

knjiga je rasprodata

0
Read More

Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji (2003)

Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji“ govori o oblasti o kojoj se kod nas, u Srbiji, malo ili nedovoljno zna. Monitori srčane frekvencije ovde su tako malo prisutni da se može reći da počinjemo od nule. Ako se zna da ih u razvijenim zemljama deca koriste već u osnovnoj školi da bi trenirala shodno svojoj ciljnoj zoni srčane frekvencije, a da tu istu zonu lekari prepisuju na recept, onda sigurno nije dovoljno nekoliko entuzijasta koji u Srbiji koriste monitore srčane frekvencije, uglavnom u sportu.

Ova knjiga, poput medicinskog udžbenika, ima opšti i specijalni deo jer su autori smatrali da se o srčanoj frekvenciji malo priča sa medicinske, a pogotovo sa sportske strane. Pokušano je da se objasne fenomeni vezani za srčanu frekvenciju, a zatim da se to primeni u pojedinim sportovima, medicini i nekim oblastima ljudskog života.

knjiga je rasprodata

0
Read More