U petak 16.08.2012 na sajtu Lekarske komore Srbije je objavljena odluka o julskoj akreditaciji programa kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koje se nalaze u zbirnim tabelama.

V kongres medicine sporta i sportkih nauka u organizaciji UMSS je zadovoljavajuće bodovan, zahvaljujući kvalitetnom naučnom programu koji je predložen. Dodeljeni bodovi su sledeći:

11 poena za predavače

9 poena za oralne prezentacije

7 poena za poster prezentaciju

5 poena za pasivne učesnike

Ovim prilikom vas još jednom pozivamo da se prijavite i iskoristite šansu plaćanja kotizacije po nižim cenama, koja je aktivna do 1.septembra. Takođe vas pozivamo da pošaljete svoje apstrakte i učestvujete u naučnom delu kongresa. O svim ostalim dešavanjima bićete blagovremeno obavešteni.