Na nedavno završenom kongresu u Brižu UMSS je imao čak pet predstavnika. Dr Đorđe Ćurćić, dr Milica Vukašinović Vesić, dr Tamara Antić, mr Ivana Baralić i dr Marija Anđelković su imali svoje prezentacije u formi postera i orala. Pet studija koje se sprovode u Udruženju za medicinu sporta Srbije su predstavljene na 17-om European college of sport science. Teme koje su obrađene u okviru ovih radova iz polja ishrane, suplementacije i vežbanja su bile aktuelne i na ovom kongresu i bile zapažene od strane slušalaca i prisutnih kolega.

Ovo je još jedan u nizu kongresa sportske medicine i sportske nauke na kome UMSS aktivno učestvuje i razmenjuje iskustva. Ovakav vid edukacije je izrazito bitan za dalji napredak i dostignuća jer se ukazuju prilike da se uživo slušaju i postavljaju pitanja svetskim ekspertima, kao što su to ovoga puta bili Louise Burk ili Asker Jeukendrup.

Sledeći seminar na kome će članovi UMSS uzeti učešće je XXXII FIMS World Congress of Sports Medicine will koji će u septembru biti održan u Rimu.