Iz predgovora Prof. dr Miodraga Č. Ostojića:

Postignuti konsenzus među ekspertima Sekcije za sportsku kardiologiju Evropskog udruženja kardiologa pretstavljen je u vanrednom izdanju časopisa „Sportska medicina“ uz saradnju Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja za medicinu sporta Srbije i podršku Antidoping agencije Republike Srbije i novoosnovanog Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije. Zadovoljstvo je time veće jer izdanje „Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu“ predstvalja prirodan nastvak aktivnosti nakon objavljivanja knjiga „Iznenadna srčana smrt u sportu“ i“Sportskomedicinski pregled – metodologija i preporuke“.

knjiga je rasprodata