Dragi prijatelji i kolege,

Molimo vas da sačuvate datum održavanja 10. EFSMA Kongresa u svom kalendaru/agendi.