Posle više decenija publikovan je udžbenik Sportske medicine u Srbiji pod uredništvom Prof. dr Vladimira Jakovljevića i Prof. dr Nenada Dikića. Napisan prvenstveno za studente Fakulteta medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu i studente Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerziteta Singidunum na više od 750 strana od strane 30 autora obuhvata sve relevantne oblasti sportske medicine.