Udruženje za medicinu sporta Srbije napravilo je nekoliko kurseva koji imaju prvenstveno za cilj da edukuju i osavremene znanje svih zainteresovanih, bez obzira na članstvo u UMSS. (detaljnije)