Novosti

FIMS kongres u Dubaiju

Internacionala federacija sportsku medicinu (FIMS) i nacionalni olimpijski komitet za sportsku medicinu UAE, u saradnji sa Društvom za fizioterapiju Emirata i Emiratskim društvom za rehabilitaciju i sportsku medicinu, sa zadovoljstvom objavljuje

0
Read More

Seksualno nasilje u sportu Srbije

Udruženje „Žene sport društvo“ osnovale su ugledne beogradske sportske novinarke i u saradnji sa ERASMUSOM, i partnerima: Udruzenjem za medicinu sporta Srbije, Sportskim Savezom Srbije, Udruženjem sportskih novinara Beograda,

0
Read More

KME na UMSS akademiji

Zbog epidemiološke situacije izazvane korona virusom jedino je moguće realizovati programi koji su akreditovani kao kontinuirana edukacija u elektronskoj formi. (Zdravstveni savet Srbije, 14.04.2020.). Udruženje za medicinu sporta Srbije kao dugogodišnji organizator kontinuirane medicinske edukacije je sve svoje programe postavilo na jedinstveni portal https://akademija.smas.org/ i omogućilo svima koji žele da steknu neophodne KME bodove za svoju licencu. Pored elektronskih testova, moguće je da pregledate sve dosadašnje kongrese iz oblasti, sportske medicine, ishrane i suplementacije i antidoping.

0
Read More

Master iz ishrane i suplementacije

Ponosni smo na kolege sa Fakulteta medicinskih nauka, Univerzitet Kragujevac, što su smogli snage da naprave prvi put kod nas Master iz ishrane i suplementacije. Udruženje za medicinu sporta se godinama bavi ovom tematikom, i svesno je koliko je akademski pristup ovoj temi neophodan.

0
Read More

Farmakologija za zdravstvene i sportske stručnjake – novo izdanje UMSS

„Klinička farmakologija za medicinske sestre – tehničare sa odabranim delovima iz sportske farmacije” je naziv knjige koja nije namenjena samo medicinskim sestrama i tehničarima, već i sportskim stručnjacima. Podsticaj za pisanje ove knjige je bio da posluži kao udžbenik za predmet klinička farmakologija na kome je dr Marija Anđelković predavač na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi. Sadržaj knjige je pored farmakologije namenjene za svakodnevni rad medicinskih sestara i tehničara, obogaćen i delovima iz sportske farmacije. U svakom poglavlju nalazi se…

0
Read More

Korišćenje metode bioimpedance za analizu sastava tela u digitalnom dobu – kontinuirana edukacija UMSS

Udruženje za medicinu sporta Srbije sa zadovoljstvom želi da istakne da je održan seminar u okviru kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Korišćenje metode bioimpedance za analizu sastava tela u digitalnom dobu”. Procena telesne kompozicije je osnovni deo svakog internističkog i sportskog medicinskog pregleda. Analiza bioelektričnom impedancom (BIA) je brza, neinvazivna i naučno proverena metoda za procenu sastava tela. Određivanje procenta telesnih masti, količine mišićne mase, količine telesne vode i segmentne procene tela može da bude od koristi u svakodnevnom radu.…

0
Read More

Planinarenje u leto

Iako u originalu naslova na engleskom piše „priručnik“, nama se čini da je bolje reći „udžbenik“, jer knjiga sa ovakvim sveobuhvatnim sadržajem na srpskom jeziku ne postoji. Već nakon prvog izdanja na francuskom jeziku 2012. godine, nakon dve godine rada zahvaljujući bilingvalnom znanju kolega iz Kanade dobili smo prvo englesko izdanje.

0
Read More