Edukacija UMSS o određivanju telesnog sastava

Udruženje za medicinu sporta Srbije sa zadovoljstvom želi da istakne da je održan seminar u okviru kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Korišćenje metode bioimpedance za analizu sastava tela u digitalnom dobu”. Procena telesne kompozicije je osnovni deo svakog internističkog i sportskog medicinskog pregleda. Analiza bioelektričnom impedancom (BIA) je brza, neinvazivna i naučno proverena metoda za procenu sastava tela. Određivanje procenta telesnih masti, količine mišićne mase, količine telesne vode i segmentne procene tela može da bude od koristi u svakodnevnom radu.

U nedelju 7. aprila održana je edukacija o određivanju sastava tela pomoću bioeletrične impedance koju koristi najveći i najpriznatiji proizvođač vaga na svetu – TANITA. Kolege koje su prisustvovale seminaru imale su priliku da pored teorjskog dela dobiju i praktične preporuke za korišćenje TANITA vaga, pogotovo kod sportista. Razumevanje numerickih vrednosti i procenata koje daje BIA metoda je jedini način da se pravilno koristi u svakodnevnom radu.