Prošle nedelje je završen 18-ti kongres ECSS (European Colleague of Sport Science) u Barseloni sa više od 3000 učesnika i oko 2500 apstrakta iz sportskih nauka, po čemu je ovaj kongres upamćen kao jedan od najposećenijih. Pored ACSM (American College of Sport Medicine) ovaj kongres predstavlja najprestižnije mesto na kome se mogu prezentovati radovi i istraživanja i čuti novine iz oblasti sportskih nauka. ECSS je i ove godine išao u korak sa svetskim trendovima pa su mogla da se čuju predavanja sa najnovijim informacijama koja se tiču sportske medicine i nutricije, koja su bila među najposećenijima. Kroz saradnju članova Udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS), Antidoping agencije Republike Srbije (ADAS) i Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS), Srbija je u oblasti sportske medicine predstavila 9 stručnih radova:

  1. Statistical data analysis of anti-doping agency of serbia in last 7 years
  2. The effect of soccer training and exercise on dna stability and oxidative stress status
  3. Basketball training effects on growth and development of young girls
  4. Fluid intake and sweat rate of young elite basketball players
  5. The influence of changing lifestyle in obesity: ‘weight loss chalenge’ approach
  6. Drinking ad libitum of elite male runners during half marathon competition
  7. Basic motor abilities vs. Basketball specific skills
  8. Therapeutical use exemptions of elite athletes – glucocorticoid use and abuse
  9. Oxidative stress status after the soccer game in elite male players

Svi radovi su bili zapaženi a predavači dr Nenad Dikić, dr Milica Vukašinović Vesić, dr Ivana Baralić, dr Tamara Antić i dr Marija Anđelković su učestvovali u aktivnim diskusijama koje su usledile nakon njihovih izlaganja. Ovim se nastavlja tradicija kontinuiranog prisustva UMSS na ECSS kongresima i svake godine se teži što kvalitetnijem učešću sa originalnijim radovima koji su naučno vrednovani.