Dragi članovi UMSS,

Ovom prilikom želimo da vas pozovemo da konkurišete za gosta predavača na našim seminarima koji se organizuju pod pokroviteljstvom Pansporta. Naime, posle već osam skupova koje smo održali u kontinuitetu kao i zapažene posećenosti, primetili smo da su mnogi slušaoci stručnjaci u okviru njihovih oblasti koji svojom diskusijom doprinose kvalitetu naših predavanja i svakako zaslužuju priliku da nam se obrate. Zato smo došli na ideju da ceo Pansport seminar u septembru upravo posvetimo vama i raspišemo konkurs za gostujuće predavanje članova UMSS ili Pansporta.

Iskoristite ovu priliku da nam prezentujete vaš rad i da učestvujete u kontinuiranoj edukaciji.

Osnovi uslovi konkursa koji se moraju ispuniti:

1. Osoba koja konkuriše mora da bude član UMSS ili Pansport foruma
2. Teme moraju da budu iz oblasti sportske medicine i sportskih nauka
3. Usmena prezentacija sa power point izlaganjem mora da bude u trajanju od 15 minuta (ne duže)
4. Obavezno je slanje CV i materijala koji će biti prezentovan (power point ) do 1. juna 2013

Naučni odbor UMSS će u saradnji sa Pansportom izabrati 4 najuspešnija i najzanimljivija rada koji će onda biti predstavljeni na seminaru krajem septembra. Obaveštenje o izabranim radovima će 15. avgusta (nakon odluke Zdravstvenog saveta) biti poslato svim učesnicima konkursa i biće objavljeno na sajtu UMSS.

Materijal i CV poslati na smas.info@gmail.com

Unapred se zahvaljujemo na saradnji.

Sportski pozdrav,

Dr Marija Anđelković