Posle ADAS godišnjeg seminara, predavanja trenerima rvanja i edukacije na skupštini SSDT, trenerima skijanja je na Kopaoniku odrzano četvrto predavanje ADAS u 2013. godini. Predstavnici Antidoping agencije i Udruženja za medicinu sporta Srbije su na poziv farmaceutske kuće ESENSA bili predavači na skupu trenera skijanja koji su želeli da dobiju informacije o dopingu, ishrani i suplementaciji u zimskim sportovima. Dr Milica Vukašinović Vesić je prezentovala smernice i preporuke za hidraciju sportista, dok je dr Nenad Dikić predavao o problematici dopinga i suplementacije u skijanju. Teme su svojom aktuelnošću privukle značajan broj trenera i skijaša i ostavile prostora da se slične edukacije kontinuelno ponavljaju.