Živeti sa dijabetesom nije lako jer hronična bolest kao dijabetes nosi sa sobom mnogo izazova, zamki i nepoznanica koje otežavaju svakodnevni život. Najbolji način sa kojim oboleli od dijabetesa može da savlada prepreke same bolesti je da je dobro upozna i da se edukuje. Pred čitaocima je izuzetno zanimljiv, lako pamtljiv i zabavan strip u kome mogu saznati puno o šećernoj bolesti. Autori su uložili izuzetan trud da na dopadljiv način pojasne da dijabetes nije nesavladiv i da pruže čitaocu puno korisnih informacija neophodnih u razumevanju ove hronične bolesti.

Prof dr Katarina Lalić

(iz recenzije)