Autorsko delo, „DRUGO STANJE (vežbe i ishrana za trudnice)”, napisano je od strane dr Saše Plećevića, uz specijalnu gošću, gospođu Danijelu Dimitrovsku-Amidžić, i to u formi STRIPA.

Ovo delo je nastalo iz pera jednog anesteziologa sa veoma širokim poljem obrazovanja i interesovanja. Ovaj strip predstavlja jedinstveni priručnik, koji je u potpunosti prilagođen savremenim zahtevima komunikacije. Kroz naizgled laku idefinitivno zabavnu formu, on pred­ stavlja autentičan i kompetentan vodič kroz trudnoću.

U ovom delu je na veoma jednostavan način prikazan razvoj ploda u različitim fazama trudnoće. Potrebe ploda, kao i majke, udružene sa savetima kako ih ispuniti, date su na veoma razumljiv način. Ukoliko se tome dodaju i saveti o načinu života i fizičkih aktivnosti tokom trudnoće, jasno je da je jedna cela knjiga o trudnoći stala u nešto što liči na strip (moglo bi se pre reći ilustrovani priručnik).

Dr. Plećević je izbegao zamku, veoma čestu kod autora njegovog nivoa obrazovanja, da stručnim izražavanjem učini ceo tekst nerazumljivim.

Ovo delo, napisano jasnim jezikom, ilustrovano odličnim crtežima, sa velikim brojem tačnih saveta o ponašanju i ishrani vezanim za trudnoću, zaslužuje preporuku za svaku trudnicu.

Profesor dr Aleksandar Ljubić
Ginekolog
Medicinski direktor Medigroup