Udruženje za medicinu sporta Srbije
 
Izdanja UMSS

Sve knjige mogu se poručiti putem telefona (011)3058-376 ili na email: smas.info@gmail.com
(Obavezno ostaviti kontakt telefon za kurirsku službu)

 

Klinička farmakologija (2020)


Izvod iz predgovora

Pred vama je, nadamo se, uspešan pokušaj pisanja udžbenika iz kliničke farmakologije za medicinske sestre. „Pokušaj“ zato što se ispostavilo da je mnogo teže nego što smo očekivali, budući da nije bilo nimalo lako opisati sve lekove i njihovo delovanje po organskim sistemima. „Udžbenik“ jer je naš stav oduvek bio da prihvatanje obaveze predavanja podrazumeva pisanje knjige po kojoj je moguće naučiti gradivo. Jednostavno, to je pitanje poštovanja onih koje želite nečemu da naučite. Dokaz da nije lako jeste i činjenica da kod nas ovakvih knjiga nema mnogo...

...Više je nego očigledno da je oblast kliničke farmakologije teška sama po sebi i da zahteva kompleksan pristup. U jednom segmentu nam je pomogao mentor prof. dr Radan Stojanović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, a zatim i doc. dr Nevena Jeremić sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Dobijali smo čak i dobronamerne savete da odustanemo od pisanja knjige, što je bilo prilično neprikladno jer smo posle mnogo truda znali da je teško, ali to nije trebalo da bude razlog za odustajanje. Naprotiv, da smo tako razmišljali, ne bismo napisali nijednu knjigu, a veliki broj studenta, sportista i slušalaca ostao bi uskraćen za stručnu literaturu na našem jeziku. Kako kaže moj koautor, prof. Nenad Dikić: „Mi smo mali narod i, ako mi to ne uradimo, postavlja se pitanje ko će...“

cena: 1000 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Sportski vid: Trening vida sa ciljem postizanja vrhunskih rezultata u sportu
 

Planinarenje u leto (2019)


Planinarski udžbenik

Iako u originalu naslova na engleskom piše „priručnik”, nama se čini da je bolje reći „udžbenik”, jer knjiga sa ovakvim sveobuhvatnim sadržajem na srpskom jeziku ne postoji. Već nakon prvog izdanja na francuskom jeziku 2012. godine, nakon dve godine rada zahvaljujući bilingvalnom znanju kolega iz Kanade dobili smo prvo englesko izdanje. Srbija je bila među prvim na listi koja se prijavila da prevede knjigu, ali zahvaljujući raznim okolnostima koje kod nas prate ovakve poduhvate, posao prevođenja se lagano zahuktavao da bi početkom 2019. imali knjigu i na srpskom jeziku...


cena: 1200 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Sportski vid: Trening vida sa ciljem postizanja vrhunskih rezultata u sportu
 

Sportski vid (2018)


Izvod iz predgovora

Ovo je osma knjiga koju prevodimo. Jednako je značajna za našu sportsku medicinu, ali ipak se donekle razlikuje od prethodnih. Ranije smo prevodili već objavljene knjige, koje su odlično prihvaćene među čitaocima, a neke od njih, na primer Praktična sportska ishrana i Priručnik za klupske lekare, postale su knjige bez kojih se ne može. Sada, međutim, prvi put prevodimo knjigu koja nije objavljena na izvornom jeziku, već je napisana prvenstveno da bi bila prevedena na srpski. Razloga za to ima mnogo, ali svakako je najvažnija želja dr Andrića da nam predstavi oblast kojom se bavi, a koja kod nas praktično nije razvijena – treniranje vida.

Dosad smo se uvek mi obraćali piscima i tako smo upoznali najveća imena u različitim oblastima sportske medicine, a to su Luiz Burk u sportskoj ishrani, Antonio Peliće u sportskoj kardiologiji, Vasilis Klisuras u sportskoj fiziologiji, Alesandro Maroni u ronjenju, Anđela Smit i Talija Alenabi u sportskoj medicini i mnogo drugih lekara. Ovom prilikom, Peti i Aleks Andrić su se javili nama. Prve godine su došli i održali revijalno predavanje, a sledeći put su organizovali radionicu na kojoj su demonstrirali različite načine treninga vida...

cena: 400 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Sportski vid: Trening vida sa ciljem postizanja vrhunskih rezultata u sportu
 

Sportska medicina, udžbenik (2016)


Izvod iz recenzije

U priloženom rukopisu, autori su, svojim velikim znanjem, stručnim i pedagoškim iskustvom, kao i sistematičnošću i kritičkim stavom prema podacima iz literature, prikazali najznačajnije elemente iz oblasti sportske medicine. Uočlјivom želјom da korisnim objašnjenjima olakšaju savladavanje ove medicinske discipline (koja sve više dobija na značaju), dali su značajan doprinos medicinskoj literaturi. Među štampanim publikacijama na srpskom jeziku (i sa ovog područja), nije do sada objavlјeno delo koje bi bilo slično po obimu i sveobuhvatnosti. Sve vreme autori su imali racionalan i stručan pristup mnoštvu činjenica iz ove oblasti.

Navodeći opšte prihvaćene, ali i najnovije podatke, autori su stavili akcenat na praktični značaj informacija koje su tokom godina generisane u bazičnim istraživanjima, kao i u dugotrajnim aplikativnim formama iz oblasti sportske medicine.

Literaturne jedinice korišćene u priloženom rukopisu omogućavaju najaktuelniji uvid u preblematiku koja je u tekstu obrađena.

Prof. dr Gvozden Rosić
Fakultet medicinskih nauka
Univerzitet u Kragujevcu

cena: 3000 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Sportska medicina, udžbenik
 

Sportski kuvar (2015)


Nakon velikog broja održanih seminara za naše najbolje sportiste dobili smo mnogo pitanja:
  • Koje su dijete korisne i pre svega zdrave, a takođe ne utiču na naš rad na treningu i gubitak snage i energije?
  • Kako da pravilno jedemo i sve to uklopimo u naš dan? Kako sprečiti pojavu celulita?
  • Lepo bi bilo da dobijemo neki plan ishrane (na primer nedeljni ili mesečni) štampan na papiru, ili još bolje kao knjigu.
  • Kako smanjiti telesnu masu?
  • Koju hranu treba da kombinujemo, a šta ne treba da jedemo zajedno?
...
Jedno je sigurno, postigli smo to da sportisti počnu da razmišljaju o tome šta jedu i da shvate da pravilna ishrana može značajno da unapredi sportsku sposobnost, ali i da utiče na njihovo zdravlje i budućnost. Za više od četiri godine, koliko postoji Centar za sportsku ishranu i suplementaciju, pomogli smo mnogima da smanje telesnu masu, dobiju na masi, da povećaju mišićnu masu ili da steknu više energije. Ipak smo najzadovoljniji kada sportiste naučimo šta je pravilna ishrana i kada njihove životne navike promenimo nabolje...
(iz predgovora)

cena: 500 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Sportski kuvar
 

Probiotici u sportu (2015)


Većina knjiga o probioticima počinje objašnjenjem reči probiotik, koja potiče iz latinskog (pro) i grčkog jezika (βίος), a znači „za život“ (pro bios). Razumevanje ljudi se menjalo tokom godina, uslovljeno prihvatanjem činjenice da opšte zdravstveno stanje zavisi od zdravstvenog stanja creva. Pozitivni zdravstveni efekti koje su ljudi u našim krajevima vekovima imali zahvaljujući korišćenju mlečnih prozivoda s probiotskim kulturama nisu bitno uticali na prihvatanje probiotika kao dijetetskih suplemenata. S druge strane, ako pogledamo statističke podatke o sve manjem konzumiranju jogurta u Srbiji iz godine u godinu (sa oko 50 litara osamdesetih godina, na malo više od 20 litara početkom 21. veka), onda nije čudno što postoji nedovoljno poznavanje probiotika u formi tableta ili kapsula. Ipak, svetski konsenzus je uspostavljen i sve svetske organizacije koje se bave hranom i zdravljem, pa i one najveće, kao što su FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu) i SZO (Svetska zdravstvena organizacija), slažu se oko definicije da su probiotici živi mikroorganizmi koji su zdravstveno korisni za domaćina kada se primenjuju u dovoljnim količinama.
(iz predgovora)

cena: 250 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Probiotici u sportu
 

Intolerancija na hranu u sportu (2015)


Ova knjiga ne spada u naša uobičajena izdanja, jer je umnogome drugačija. Nastala je nakon jednog sastanka u Vita Maximi i dogovora s laboratorijom Analiza da uradimo studiju intolerancije na hranu s našim najboljim sportistima. Kao i uvek, prišli smo poslu s puno entuzijazma, te smo bez para i uz mnogo odricanja uspeli da uradimo nešto što će, verujemo, pomoći sportistima da razumeju problem intolerancije na hranu u sportu.

Iako je Novak zaslužan za interesovanje sportista za ovu oblast, čini mi se da su godišnji seminari Antidoping agencije Republike Srbije podjednako doprineli tome da naši najbolji sportisti sve više traže dozvoljene i legalne načine da poboljšaju svoju sportsku sposobnost. Zahvaljujući tome, nije bilo teško regrutovati one kod kojih je imalo smisla sprovesti ispitivanje intolerancije na hranu. Detalje ćete moći da pročitate u ovoj knjizi, zahvaljujući vrlo predanom radu dr Marije Kostić Vučićević, koja je pratila izabrane sportiste iz dana u dan i zabeležila sve ono što je važno za studiju.
(iz predgovora)

cena: 250 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Intolerancija na hranu u sportu
 

Prvi kongres o prevenciji dopinga u sportu: program i knjiga sažetaka (2015)


Usvajanjem novog svetskog Antidoping kodeksa 2015, očigledno je da su se pravila promenila. Čuvena fraza "Jedna veličina odgovara svima" više ne važi. Shvatanje da ne treba sve sportove da testiramo na isti način, da "više ne znači bolje" i da je neophodno da se promeni stil rada nije samo plod novih pravila, već različitog pristupa u borbi protiv dopinga. Kako je rekao Endi Parkinson, doskorašnji šef antidoping agencije Velike Britanije, potrebni su nam novi ljudi ili moramo da menjamo sebe. Čini mi se da u ovoj fazi mnogo više znače ljudi i njihova percepcija dopinga, nego nove analitičke metode.

Posle decenije uspešnog organizovanja Antidoping seminara postoje razlozi da se započne sa mnogo širim ciklusom edukacije, gde će predavači iz različitih oblasti predstaviti svoje viđenje antidoping borbe u sportu. Želja nam je da Prvim kongresom o prevenciji dopinga u sportu skupimo na jednom mestu praksu i nauku, sportske radnike i istraživače, kao i da damo mogućnost da stručnjaci iz drugih oblasti predstave svoj pogled na sprečavanje dopinga u sportu.
(iz predgovora)


Prvi kongres o prevenciji dopinga u sportu: program i knjiga sažetaka
 

Osnovi sportske fiziologije (2013)


Cilj ove knjige je da pruži jasan uvid u izvanredne adaptivne sposobnosti ljudskog organizma da se prilagodi intezivnom vežbanju i obezbedi bolje razumevanje primarnih fizioloških principa koji utiču na sportsku sposobnost.

Poseban značaj knjige je i u njenom sadržaju i u dizajnu. Celokupno uzbudljivo polje sportske fiziologije je sažeto i prikazano u obimnom, bogato ilustrovanom i originalnom konceptu. Svaki ključni koncept je, bez obzira na složenost, predstavljen i objašnjen na samo dve strane - jednoj strani sa naučnim dokazima i činjenicama i drugoj strani gde je osnova tih činjenica prikazana slikovito. Konačno, zaključak na kraju svakog koncepta naglašava važne činjenice, dok se najrelevantnija istraživačka literatura navodi na kraju knjige.
(iz predgovora)

cena: 500 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Osnovi sportske fiziologije
 

Metabolički fitnes (2013)


Gojaznost i sve prateće bolesti su u značajnoj ekspanziji i ne očekuje se da će u narednih desetak godina biti usporen porast broja obolelih. Naprotiv, stručnjaci procenjuju da će se za dvadeset godina broj dijabetičara sa sadašnjih 370 miliona, povećati na 550 miliona! Sve učestalija pojava gojaznosti kao jednog od glavnih faktora narušavanja javnog zdravlja, zahteva napore za razumevanje unosa i potrošnje energije na regulisanje telesne mase. Kod potrošnje energije, akcenat je stavljen na razumevanje uloge umerenih do intezivnih nivoa fi zičke aktivnosti u prevenciji i lečenju gojaznosti i srodnih poremećaja.
(iz predgovora)

cena: 300 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Metabolički fitnes
 

Zdravo srce za sve (2013)


I nakon deset godina od objavljivanja knjige "Monitoring srčane frkevencije u sportu i rekreaciji" sa prof. Slobodanom Živanićem svedoci smo da je u našoj zemlji doziranje fizičke aktivnosti još uvek enigma. Samo mali broj lekara kaže svojim pacijentima kako, koliko i koje vežbe treba da sprovode da bi bili zdravi, smanjili faktore rizika i sprečili dalju progresiju bolesti. Neslavni vrh po broju kardiovaskularnih bolesnika u Evropi kao da nam nije dovoljan znak da neke stvari treba promeniti. Nažalost, mi još uvek smatramo da je važnije lečiti, a ne sprečiti oboljenje. To je valjda karakteristično samo za male, siromašne zemlje, koje nikada ne misle na prevenciju, na to da odvoje novac i organizuju se tako da spreče da se nešto dogodi, već uvek samo leče posledice...

cena: 300 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

Zdravo srce za sve
 

Merenje procenta telesnih masti na Tanita vagama (2011)


Analiza bioelektričnom impedansom (BIA) je brza, neinvazivna i jeftina metoda za procenu sastava tela. BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze električne struje kroz ljudski organizam. Struja prolazi kroz telo - sa niskim otporom kroz mišiće, dok izvestan veći otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektrična impedansa i meri se monitorima telesnih masti kao što su Tanita vage. Vaga se podešava za izabranog pojedinca (starost, pol, visina). Ako želite da saznate više kliknite na naslovnu stranu brošure.


Merenje procenta telesnih masti na Tanita vagama
 

Šta treba da znamo o mastima, a posebno o trans mastima? (2011)


Izveštaji u poslednjoj deceniji pokazuju da je 71% žena i 62% muškaraca u Americi gojazno. Nešto manji broj procenata beleži se u našoj zemlji. Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", 54% stanovnika Srbije je gojazno. Ako se u proseku skoro svaki drugi lekarski pregled završi savetom da je neophodna redukcija telesne težine, onda priča o mastima postaje još važnija, pogotovo o onim mastima koje spadaju u najmanje poželjne u našoj ishrani, trans mastima. Imajući sve to u vidu neophodno je više pažnje posvetiti edukaciji o ishrani.


Šta treba da znamo o mastima, a posebno o trans mastima?
 

505 - Dr Feelgood šifra za zdrav život (2010)


Druga knjiga Dr. Feelgooda "505-Dr Feelgood šifra za zdrav život" je knjiga koja će Vas uputiti u pravom smeru, knjiga u kojoj ćete naći mnoštvo saveta kako da na zdrav način postignete dobru fizičku formu i kondiciju, ili da na najlakši način vratite vaše telo u formu koju ste nekada imali, i u zdravstvenom i fizičkom smislu. Šifra 505 je u međuvremenu postala prihvaćena od velikog broja stručnjaka. U prvom delu su opisane osnove pravilne ishrane sa kuvarom za 30 dana.

Drugi deo sastoji se od saveta za fizičku aktivnost sa ilustracijama vežbi, a treći deo je dnevnik svakodnevne ishrane i fizičke aktivnosti sa tablicom kalorijske vrednosti namirnica.


505 - Dr. Feelgood šifra za zdrav život
 

Edukativni strip: Doctor Feelgood u epizodi Šifra 505


Dr Saša Plećević nas je ponovo iznenadio svojom originalnošću. Nakon dve knjige i DVD izdanja odlučio je da nam kroz strip demonstrira značaj svoje formule 505 za zdrav život. Ovoga puta čini mi se sa najviše uspeha, jer strip prosto izgleda idealan da i oni koji najmanje poznaju aspekte zdravog načinu života razumeju filozofiju Dr Feelgooda. Strip je kao svojevrsna dvodimenzionalna umetnost do sada uspešno objasnio komplikovane pojmove kao što su budizam ili hrišćanstvo, al i život značajnih ljudi, poput Frojda, Marksa, Van Goga itd. Time je ideja dr Plećevića još značajnija, jer je u eri sveopšte priče o zdravim životnim stilovima pomoću crteža i minimalnog teksta na najbolji način objasnio superiornost svoje formule. Siguran sam da će i oni koji do sada nisu razumeli principe pravilne ishrane i redovne fizičke aktivnosti razumeti poruku i već od sutra početi sa vežbanjem, kako to već čine hiljade članova Dr Feelgood programa u Srbiji. Na kraju, treba posebno isteći majstorski napisan scenario od strane (ime i prezime) i maestralan crtež (ime i prezime). Saša Plećević je ovim izdanjem nastavio svoju misiju širenja ideja sportske medicine i ponovo učinio više nego bilo ko drugi za ovu oblast medicine u Srbiji.

Dr Nenad Dikić, internista kardiolog, član Naučnog borda Evropskog koledža sportskih nauka i Evropske federacije sporsko medicinskih asocijacija

Edukativni strip: Doctor Feelgood u epizodi Šifra 505
 

Edukativni strip: Doctor Feelgood u epizodi Drugo stanje


Autorsko delo, „DRUGO STANJE (vežbe i ishrana za trudnice)”, napisano je od strane dr Saše Plećevića, uz specijalnu gošću, gospođu Danijelu Dimitrovsku-Amidžić, i to u formi STRIPA.

Ovo delo je nastalo iz pera jednog anesteziologa sa veoma širokim poljem obrazovanja i interesovanja. Ovaj strip predstavlja jedinstveni priručnik, koji je u potpunosti prilagođen savremenim zahtevima komunikacije. Kroz naizgled laku idefinitivno zabavnu formu, on pred­ stavlja autentičan i kompetentan vodič kroz trudnoću.

U ovom delu je na veoma jednostavan način prikazan razvoj ploda u različitim fazama trudnoće. Potrebe ploda, kao i majke, udružene sa savetima kako ih ispuniti, date su na veoma razumljiv način. Ukoliko se tome dodaju i saveti o načinu života i fizičkih aktivnosti tokom trudnoće, jasno je da je jedna cela knjiga o trudnoći stala u nešto što liči na strip (moglo bi se pre reći ilustrovani priručnik).

Dr. Plećević je izbegao zamku, veoma čestu kod autora njegovog nivoa obrazovanja, da stručnim izražavanjem učini ceo tekst nerazumljivim.

Ovo delo, napisano jasnim jezikom, ilustrovano odličnim crtežima, sa velikim brojem tačnih saveta o ponašanju i ishrani vezanim za trudnoću, zaslužuje preporuku za svaku trudnicu.

Profesor dr Aleksandar Ljubić
Ginekolog
Medicinski direktor Medigroup


Edukativni strip: Doctor Feelgood u epizodi Drugo stanje
 

Edukativni strip: Doctor Feelgood u epizodi Menjamo dijabetes


Živeti sa dijabetesom nije lako jer hronična bolest kao dijabetes nosi sa sobom mnogo izazova, zamki i nepoznanica koje otežavaju svakodnevni život. Najbolji način sa kojim oboleli od dijabetesa može da savlada prepreke same bolesti je da je dobro upozna i da se edukuje. Pred čitaocima je izuzetno zanimljiv, lako pamtljiv i zabavan strip u kome mogu saznati puno o šećernoj bolesti. Autori su uložili izuzetan trud da na dopadljiv način pojasne da dijabetes nije nesavladiv i da pruže čitaocu puno korisnih informacija neophodnih u razumevanju ove hronične bolesti.

Prof dr Katarina Lalić

(iz recenzije)

Edukativni strip: Doctor Feelgood u epizodi Menjamo dijabetes
 

Dijetetski suplementi na tržištu Srbije 2010. godine (2010)


Prošlo je skoro tri godine od izlaska iz štampe prvog izdanja spiska dijetetskih suplemenata prisutnih na tržištu Srbije i u tom periodu se ništa značajnije nije desilo u pogledu donošenja nove zakonske regulative i veće uređenosti ove oblasti u Srbiji. U tre}em izdanju se našlo 337 proizvoda, pore|anih po abecednom redu. U spisak su upisani samo proizvodi za koje su podatke dali sami proizvođači i uvoznici, što znači da se na tržištu mogu naći i proizvodi koji se u ovogodišnjem izdanju ne nalaze. Neki od proizvoda prisutnih u prethodnom izdanju nisu se našli u ovom, a deo proizvoda je prvi put prikazan u spisku.


Dijetetski suplementi na tržištu Srbije 2010. godine
 

Sportska medicina u pitanjima i odgovorima (2010)


"Sportska medicina u pitanjima i odgovorima" je prvo delo ove vrste na našem jeziku i regionu. Sam format teksta, kao i način obrade različitih područja pokrivenih tematikom, imaju za cilj da čitaocu približe štivo na jedan nov, moderan, jednostavan i razumljiv.

Knjiga je namenjena studentima medicine, lekarima na sepecijaliziciji, fizioterapeutima, trenerima i takmičarima, kao i svima uključenim u sport i takmičenja.

Ova knjiga je uključila veliki broj institucija i stručnjaka različitih specijalnosti pod uredništvom Prof. Dr Zdeslava Milinkovića uz pomoć Prof. Dr Vesne Starčević i Dr Nenada Dikića kao ko-urednika.

Iskreno se nadamo da će ova knjiga biti podsticaj svima uključenima i sport da potraže dodatne izvore informacija. Očekujemo vaša pitanja, sugestije i primedbe, koje ćemo smatrati najboljim parametrom ispravnosti ciljeva ove knjige.

knjiga je rasprodata

Sportska medicina u pitanjima i odgovorima
 

Exercise is medicine (2010)


Knjiga "Exercise is medicine" predstavlja sve ono na čemu Udruženje za medicinu sporta Srbije radi godinama. Počev još od pionirskih koraka Prof. Živanića u pokušaju da približi fizičku aktivnost opštoj populaciji, pa preko uspešnog projekta "Dr Feelgood", Dr Saše Plećevića, dolazimo do izvanredne knjige Technogyma "Exercise is medicine". Knjiga pisana od strane najvećih majstora fitnesa Prof. Blera, Dr Masarinija, Dr Salisa i ostalih autora govori na jedinstven način o fizičkoj aktivnosti i hipertenziji, kardiovaskularnim bolestima, gojaznosti, dijabetesu tipa II, osteoartritisu, osteoporozi i depresiji. Sigurni smo da će knjiga predstavljati nezamenljivo štivo svima koje se bave vežbanjem bolesnih. Na kraju ostaje da se zahvalimo predstavnicima Technogyma, a pre svega Vladi Kamapereliću na kontinuiranoj podršci svih ovih godina.

Exercise is medicine
 

Sportska kardiologija - klinički slučajevi (2010)


Ovu knjigu, "Sportska kardiologija - klinički slučajevi", u čijem je nastanku učestvovao veliki broj autora, uredio je Antonio Pelića (poznati autoritet u sportskoj medicini i oblasti kardiovaskularnih bolesti sportista i predsednik Grupe za sportsku kardiologiju u EACPR) važan je doprinos u razumevanju ove oblasti koja se razvija. Dr Pelića okupio je međunarodne eksperte i kroz vinjete ilustrovao neke dileme i teškoće u stvaranju preporuka za učestvovanje sportista sa kardiovaskularnim bolestima u sportu. Predstavljene su razne situacije koje su zahtevale individualnu procenu, često kod elitnih sportista čiji život zavisi od učestvovanja u sportu. U povlačenju "linije u pesku" između sposobnih i nesposobnih iako se klinički lekari mogu osloniti na konsenzusom usvojene preporuke, na kraju je ipak neophodna individualna klinička procena. Zbog toga Pelićeova knjiga predstavlja posebno korisno izdanje jer će uticati na kliničku praksu u sportu.

cena 1000 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)
Sportska kardiologija - klinički slučajevi
 

Praktična sportska ishrana (2009)


Praktična sportska ishrana ukazuje na nutricionističke zahteve u različitim sportovima koji imaju slične fiziološke i životne karakteristike. Svako poglavlje ima sledeći raspored:
  1. Detaljan pregled fizioloških, nutricionističkih i kulturnih karakteristika sporta, sa posebnim zaključkom o specifičnim istraživanjima koja su sprovedena u određenom sportu.
  2. Diskusiju o posebnim istraživanjima sprovedenim u određenom sportu, uključujući osvrt na postojeća istraživanja u datom sportu.
  3. Diskusiju o praktičnim pitanjima uz davanje informacija i nutricionističkih strategija koje bi mogle da budu korisne u određenom sportu. Za sva poglavlja su obezbeđene najznačajnije reference koje predstavljaju dobru praksu najboljih sportista i timova na svetu.
Praktična sportska ishrana obezbeđuje neophodni korak u istraživanju i edukaciji. Ova jedinstvena knjiga prevodi generičke i teoretske informacije u savet i sportsku praksu. Knjiga će pomoći da sportska ishrana iz učionica pređe na sportske terene i na kraju dovede do pobede.

knjiga je rasprodata
Praktična sportska ishrana
 

Druga strana medalje / Both sides clean (2009)


Knjiga koja se nalazi pred vama pokušava da govori o dopingu iz šire, kulturne i civilizacijske perspektive. Nesumnjivo da je doping u suštinskoj suprotnosti sa sportom i da, pre svega zbog velikog broja neželjenih pojava, ne može da ga opravda onaj ko misli dobro sportu. Kako oni koji se ne takmiče na terenu razumeju pravu prirodu i koren ove neželjene pojave među sportistima? Kako iz humanističke, dakle stvaralačke perspektive, izgledaju iskušenja sportiste? Da li su različiti stvaralački uspesi uporedivi sa sportskim? Šta je s onim delom populacije, koja posustaje i gubi korak sa svetom oko nas? Konačno, zašto je neophodno da sportisti ostanu "čisti" da bi mogli da se popnu na pobedničko postolje, što ih čini eksluzivnim junacima savremenog sveta?

knjiga je rasprodata
Druga strana medalje / Both sides clean
 

BELA KNJIGA "Timski doktor - karika koja nedostaje" (2009)


BELA KNJIGA "Timski doktor - karika koja nedostaje" - Pokazano je da situacija u sportskim savezima Srbije nije na odgovarajućem nivou po pitanju medicine i dopinga i da je neophodna promena sistema shodno evropskim i svetskim preporukama, ne samo u menadžmentu, već i po pitanju suplementacije, prvencije povreda i sportskomedicinskih pregleda. Bela knjiga je premijerno predstavljena na Seminaru za trenere Srbije 5. februara 2009. godine.

knjiga je rasprodata

BELA KNJIGA "Timski doktor - karika koja nedostaje"
 

Putovanje na velike visine (2008)


Ako planirate putovanje života, želite odmor koji je različit, kao npr. skijanje na velikim visinama ili učestvovanje na planinarskoj ekspediciji ova knjiga vam je neophodna. Napisana je da biste razumeli kako se vaše telo menja da bi se adaptiralo na veliku visinu i razređen vazduh. Puna je informacija, saveta i priča koje mogu da vam pomognu da uživate na putovanju i ostanete zdravi. Najvažnije, ona govori o bolestima koje se javljaju na visini i koje mogu da dovedu i do smrti kod onih koji nisu svesni rizika.

cena 200 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

Putovanje na velike visine
 

Sportska medicina (2008)


Udžbenik „Sportska medicina” je rezultat višegodišnje aktivnosti prof. dr Slobodana Živanića u oblasti sportske medicine i predavanja na Visokoj školi za sport strukovnih studija. Jedan broj poglavlja je dodao dr Nenad Dikić sa idejom da osavremeni i pomogne da ovaj udžbenik bude dobar pripručnik budućim trenerima i fizioterapeutima.

cena 500 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

Sportska medicina
 

Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu (2007)


Iz predgovora Prof. dr Miodraga Č. Ostojića:

Postignuti konsenzus među ekspertima Sekcije za sportsku kardiologiju Evropskog udruženja kardiologa pretstavljen je u vanrednom izdanju časopisa "Sportska medicina" uz saradnju Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja za medicinu sporta Srbije i podršku Antidoping agencije Republike Srbije i novoosnovanog Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije. Zadovoljstvo je time veće jer izdanje "Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu" predstvalja prirodan nastvak aktivnosti nakon objavljivanja knjiga "Iznenadna srčana smrt u sportu" i"Sportskomedicinski pregled - metodologija i preporuke".

knjiga je rasprodata
Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu
 

100 pitanja o dopingu (2007)


Ideja za pisanje knjige "100 pitanja o dopingu" nastala je pre svega zbog nejasnih pitanja koje postoje o dopingu i koja su po svojoj prirodi toliko različita da do sada ni jedna knjiga nije uspela da odgovori na sve. Doping nije samo problem u sportu, već sa sobom nosi određene zdravstvene probleme, otvara mnoga sociološka i psihološka pitanja, a svojom istorijom ne objašnjava samo suštinu dopinga, već zadire u odnose velesila, sveta politike, umetnosti i filma.

knjiga je rasprodata

100 pitanja o dopingu
 

Paralimpijski sport (2006)


Vrlo živopisno, jednostavno i sažeto, autor nam u ovoj knjizi predočava istoriju Paralimpijskog pokreta. Uz obilje zanimljivih informacija i ilustracija, putujemo kroz vreme brzo i lako, zalazeći u sportsku orbitu ljudi koji zaista ruše sve postojeće granice i barijere između mogućeg i nemogućeg. Pravi šampioni su upravo oni, jer njihov domet nadilazi sve poznate merne jedinice, štaviše, poništava mnoge oveštale predstave o nama samima i nagoni nas na obračun sa predrasudama.

(iz recenzije)

cena 400 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

Paralimpijski sport
 

Zona zdravlja (2006)
"Zona zdravlja" je prva knjiga dr Saše Plećevića. Tri dela: antistres, ishrana i fitnes objedinjuju se pod naslovom Zona zdravlja. Knjiga pokazuje da svaka osoba jednostavnom promenom ponašanja prema hrani i fizičkoj aktivnosti pri stresu može da dostigne zonu zdravlja - apsolutni ideal. Prema rečima Artura Šopenhauera: "Zdravlje nadmašuje sva spoljna dobra, pa je tako i zdrav prosjak srećniji od bolesnog kralja".


Zona zdravlja
 

Priručnik za klupske lekare (2004)


"Priručnik za klupske lekare" je vredno i nezaobilazno stručno štivo, prevedeno i autorizovano, pred Vama pre nego što su sa njegovim sadržajem imali prilike da se upoznaju klupski lekari u mnogim zemljama EU.

Ovaj poduhvat rezultat je strateške orijentacije Udruženja za medicinu sporta Srbije da sportsku medicinu i sportske nauke u našoj zemlji ubrzanim tempom podigne na evropski nivo.

Priručnik za klupske lekare, koji su sastavili najugledniji stručnjaci Internacionalne federacije sportske medicine, pravi putokaz za sve one koji su svoje medicinsko znanje i stručni rejting stavili u službu afirmacije sporta i zdravog života. U njemu je na osnovu savremenih shvatanja definisana uloga lekara u sportskom kolektivu, uz sistematičan prikaz najučestalijih problema vezanih za zdravstvenu zaštitu sportista i postupaka kojima se oni rešavaju prema najvišim standardima.


knjiga je rasprodata

Priručnik za klupske lekare
 

Sportskomedicinski pregled - metodologija i preporuke (2004)


"Sportskomedicinski pregled - metodologija i preporuke" U okviru Metodologije pregleda ukazali smo na sve važnije elemente, počev od anamneze do procene funkcionalne sposobnosti. Prvi deo vezan za uzimanje anamneze i fizikalni pregled urađen je na osnovu FIMS-ovog Priručnika za klupske lekare. Pri tome su poštovani stavovi najznačajnijih međunarodnih asocijacija koje se bave sportskom medicinom.

Drugi deo knjige posevećen je preporukama za procenu takmičarske sposobnosti. Kada je reč o kardiološkim aspektima sposobnosti korišćene su preporuke Američkog koledža za sportsku medicinu (ACSM) i Američkog udruženja za srce (AHA) donete na sastanku u Betesdi 1994. godine, koje se u celom svetu smatraju najpouzdanijim i opšteprihvaćenim. Za stanja i oboljenja drugih organskih sistema uzete su preporuke FIMS-a, Američke pedijatrijske akademije, Američkog koledža za sportsku medicinu, Australijskog udruženja za sportsku medicinu, itd.


cena 700 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

Sportskomedicinski pregled - metodologija i preporuke
 

Iznenadna srčana smrt u sportu (2004)


Ideja knjige "Iznenadna srčana smrt u sportu" je da spreči iznenadnu srčanu smrt u sportu, ali i sve ostalo što do nje dovodi. S druge strane, ideja knjige nije da spreči one koji vole sport da u njemu učestvuju, ali jeste da spreči da uspešni sportista u prošlosti, sada lekar, bude klupski lekar zato što ga svi znaju, ili da hirurg koji je operisao predsednika kluba samo zbog toga bude predsednik sportske komisije.

Smatramo da su ovoj zemlji potrebni standardi i propisi i potreban je zakon o sportu koji će pre svega štititi sportiste koji svojim svakodnevnim aktivnostima idu po tankoj granici između zdravlja i bolesti. Znamo da ovom knjigom nećemo rešiti probleme koji postoje, ali smo sigurni da ćemo otvoriti mnoga pitanja i ukazati na bar neke važne odgovore. Verujem da će probuđeni interes mladih stručnjaka za sportsku nauku i medicinu bitno promeniti stav društva prema načinu života i uticati da kao i u drugim zemljama upravo to bude osnova za obnovu društva u celini.


cena 700 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

Iznenadna srčana smrt u sportu
 

Telesne masti i zdravlje (2003)


"Telesne masti i zdravlje" je krajnje jednostavna i korisna knjiga o značaju određivanja telesnih masti. Poznato je da je određivanje strukture tela korisno kod određivanja idealne telesne težine, kod sportista kao prediktor uspešnog nastupa, pri dizajniranju dijetnih programa i trenažnih režima i evaluaciji njihove efikasnosti. Takođe je važno pratiti strukturu tela (procenat masti) tokom rasta, sazrevanja i starenja kako bi se na vreme uočile i odvojile normalne od patoloških pojava ovih procesa. Indikatori kao što su telesna težina, indeks telesne mase ili odnos obima struka i kukova, ne uspevaju da diskriminišu telesne komponente organizma (mast, mišići, kosti) i znatno su manjeg značaja za predikciju faktora zdravlja i bolesti od vrednosti sadržaja masti u strukturi sastava tela.


knjiga je rasprodata

Telesne masti i zdravlje
 

Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji (2003)


"Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji" govori o oblasti o kojoj se kod nas, u Srbiji, malo ili nedovoljno zna. Monitori srčane frekvencije ovde su tako malo prisutni da se može reći da počinjemo od nule. Ako se zna da ih u razvijenim zemljama deca koriste već u osnovnoj školi da bi trenirala shodno svojoj ciljnoj zoni srčane frekvencije, a da tu istu zonu lekari prepisuju na recept, onda sigurno nije dovoljno nekoliko entuzijasta koji u Srbiji koriste monitore srčane frekvencije, uglavnom u sportu.

Ova knjiga, poput medicinskog udžbenika, ima opšti i specijalni deo jer su autori smatrali da se o srčanoj frekvenciji malo priča sa medicinske, a pogotovo sa sportske strane. Pokušano je da se objasne fenomeni vezani za srčanu frekvenciju, a zatim da se to primeni u pojedinim sportovima, medicini i nekim oblastima ljudskog života.


knjiga je rasprodata

Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji
 

Prva pomoć kiseonikom (2001)


Želimo da posvetimo ovu knjigu mnogobrojnim roniocima i instruktorima ronjenja koji DAN-ovom obukom žele da ostvare našu misiju da svuda gde se roni i na svakom ronilačkom čamcu bude prisutan neko ko je osposobljen da obezbedi kiseonik.

Pomoć na mestu na kojem se nesreća u ronjenju dogodila obezbeđivanjem prve pomoći kiseonikom je od kritične važnosti za sve ronioce. Mnogobrojni dokazi ukazuju na to da hitno davanje kiseonika može biti jedina najefikasnija prva pomoć kod dekompresione povrede (termin koji podrazumeva dekompresionu bolest i arterijsku gasnu emboliju) i utapanja...


(iz predgovora)Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji
 

Aerobna sposobnost i njena procena Astrandovim testom opterećenja na bicikl-ergometru (1999)


"Aerobna sposobnost i njena procena Astrandovim testom opterećenja na bicikl-ergometru" ima višestruku namenu. Pored specijalizanata i specijalista medicine sporta koji se bez primena Astrandovog testa ne mogu ozbiljno baviti sportskom medicinom, namenjena je studentima medicine i lekarima drugih specijalnosti koji se bave fizičkom aktivnošću u sprečavanju obolevanja pacijenata.

Knjiga se kao koristan priručnik može preporučiti studentima i pedagozima fizičke kulture, trenerima, stručnjacima u oblasti sportske rekreacije, psiholozima i svima koji su angažovani na unapređenju opšte i specifične fizičke sposobnosti.

cena 500 dinara (+ troškovi slanja Post Express-om)

Aerobna sposobnost i njena procena Astrandovim testom opterećenja na bicikl-ergometru
 

Hematologija u stripu (1997)

Ovaj priručnik koga proglašavam izvanrednim i jedinstvenim, originalnim i diskutabilnim, je delo „Stem zaljubljenika hematologije” koji su prolazeći kroz sve faze ćelijske diobe kod usavršavanja sazreli do imunokompetentnih znalaca princeze medicine (Hematologije).

Ovim svojim delom „Stem zaljubljenici u hematologiju” su pokazali da se Ljubav može steći i samostalnim radom, bez ili sa malo pomoći multipotentnih faktora rasta (subspecijalista).

Mladost je kreativna, što najbolje pokazuje i ova mini „Hematologija u stripu”, koja je nastala kao produkt mladih zaljubljenika i znalaca hematologije u toku njihovog hematološkog sazrevanja. Neka večno ostanu zaljubljenici „Princeze medicine” i budući da se hematologija vrlo brzo razvija, da svoje delo i dalje usavršavaju i da doživi mnogo novih izdanja.
Hematologija u stripu
 

Sve knjige mogu se poručiti putem telefona (011)3058-376 ili na email: smas.info@gmail.com
(Obavezno ostaviti kontakt telefon za kurirsku službu)

 
 
Linkovi
organi i organizacije partneri korisni linkovi
 
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Maršala Tolbuhina 8, 11000 Beograd
Tel: (011) 3058 376, Fax: (011) 3058 376,
Mob: (063) 7345 226, e-mail: smas.info@gmail.com
Pratite nas na Facebook-u
BASEM virtual Spring Conference on 28th May 2021
Pratite nas na Facebook-u
Vita-Maxima
Udruženje za medicinu sporta Balkana
Aerolit
Sportski savez Srbije
Antidoping agencija Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije