admsmas

Seksualno nasilje u sportu Srbije

Udruženje „Žene sport društvo“ osnovale su ugledne beogradske sportske novinarke i u saradnji sa ERASMUSOM, i partnerima: Udruzenjem za medicinu sporta Srbije, Sportskim Savezom Srbije, Udruženjem sportskih novinara Beograda,

0
Read More

KME na UMSS akademiji

Zbog epidemiološke situacije izazvane korona virusom jedino je moguće realizovati programi koji su akreditovani kao kontinuirana edukacija u elektronskoj formi. (Zdravstveni savet Srbije, 14.04.2020.). Udruženje za medicinu sporta Srbije kao dugogodišnji organizator kontinuirane medicinske edukacije je sve svoje programe postavilo na jedinstveni portal https://akademija.smas.org/ i omogućilo svima koji žele da steknu neophodne KME bodove za svoju licencu. Pored elektronskih testova, moguće je da pregledate sve dosadašnje kongrese iz oblasti, sportske medicine, ishrane i suplementacije i antidoping.

0
Read More

Master iz ishrane i suplementacije

Ponosni smo na kolege sa Fakulteta medicinskih nauka, Univerzitet Kragujevac, što su smogli snage da naprave prvi put kod nas Master iz ishrane i suplementacije. Udruženje za medicinu sporta se godinama bavi ovom tematikom, i svesno je koliko je akademski pristup ovoj temi neophodan.

0
Read More

Klinička farmakologija (2020)

Pred vama je, nadamo se, uspešan pokušaj pisanja udžbenika iz kliničke farmakologije za medicinske sestre. „Pokušaj“ zato što se ispostavilo da je mnogo teže nego što smo očekivali, budući da nije bilo nimalo lako opisati sve lekove i njihovo delovanje po organskim sistemima. „Udžbenik“ jer je naš stav oduvek bio da prihvatanje obaveze predavanja podrazumeva pisanje knjige po kojoj je moguće naučiti gradivo. Jednostavno, to je pitanje poštovanja onih koje želite nečemu da naučite. Dokaz da nije lako jeste i činjenica da kod nas ovakvih knjiga nema mnogo…

…Više je nego očigledno da je oblast kliničke farmakologije teška sama po sebi i da zahteva kompleksan pristup. U jednom segmentu nam je pomogao mentor prof. dr Radan Stojanović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, a zatim i doc. dr Nevena Jeremić sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Dobijali smo čak i dobronamerne savete da odustanemo od pisanja knjige, što je bilo prilično neprikladno jer smo posle mnogo truda znali da je teško, ali to nije trebalo da bude razlog za odustajanje. Naprotiv, da smo tako razmišljali, ne bismo napisali nijednu knjigu, a veliki broj studenta, sportista i slušalaca ostao bi uskraćen za stručnu literaturu na našem jeziku. Kako kaže moj koautor, prof. Nenad Dikić: „Mi smo mali narod i, ako mi to ne uradimo, postavlja se pitanje ko će…“

cena: 1000 RSD (+ troškovi slanja Post Express-om)

0
Read More

Farmakologija za zdravstvene i sportske stručnjake – novo izdanje UMSS

„Klinička farmakologija za medicinske sestre – tehničare sa odabranim delovima iz sportske farmacije” je naziv knjige koja nije namenjena samo medicinskim sestrama i tehničarima, već i sportskim stručnjacima. Podsticaj za pisanje ove knjige je bio da posluži kao udžbenik za predmet klinička farmakologija na kome je dr Marija Anđelković predavač na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi. Sadržaj knjige je pored farmakologije namenjene za svakodnevni rad medicinskih sestara i tehničara, obogaćen i delovima iz sportske farmacije. U svakom poglavlju nalazi se…

0
Read More