Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ideja da dr Marija Anđelković i dr Nenad Dikić boravak na svakoj klinici Medicinskog fakulteta u okviru specijalizacije iz kliničke farmakologije završe predavanjem kojim ukazuju na značaj, interakcije i efekte fizičke aktivnosti, sporta, dopinga i određene medicinske oblasti pokazala se više nego uspešnom. Tako je na predavanjima na Klinici za gastroenterologiju ukazano na značaj fizičke aktivnosti kod stanja i bolesti digestivnog trakta, dok su na anesteziologiji sagledani svi efekti lekova i suplemenata koje uzimaju sportisti prilikom intervencija. Zahvaljujući Doc. Dr Ivanu Palibrku posebno su predstavljenje psihoaktivne supstance i njihov uticaj na anesteziju i ljudski život. Pored Doc. Palibrka zahvaljujemo se Doc. Dr Aleksandri Sokić Milutinović, Prof. dr Srđanu Đuranoviću i Prof. dr Vesni Škodrić Trifunović bez čije pomoći ne bismo mogli da govorimo o tako važnim temama za nas i da upoznamo kolege sa problemima dopinga. Naravno svega ne bi bilo da nismo imali podršku mentora Prof. dr Radana Stojanovića, koji je između ostalog postao i član Odbora za terapeutske izuzetke Antidoping agencije Republike Srbije.

Četvrto po redu predavanje biće 5. juna na Klinici za psihijatriju. Pozivamo sve kolege da dođu, posebno zato jer su sva predavanja akreditovana sa 2 poena za slušaoce i 3 za predavače.

Antidoping agencija je ovim predavanjima opravdala prosek od jednog edukativnog predavanja nedeljno, ali istovremeno je opet sa idejom bila ispred drugih agencija u regionu i Evropi, predstavivši problem dopinga kolegama stručnim i na dokazima zasnovanim predavanjima.