Pre desetak dana u Rimu je završen Kongres sportskih nauka i sportske medicine u organizaciji International Federation of Sports Medicine. UMSS je tradicionalno bio prisutan na ovom skupu sa svojim naučnim radovima i prezentacijama. UMSS je na kongresu predstavio čak sedam radova i studija koje su u prethodnom periodu sprovedene i organizovane na polju sportske medicine, ishrane i suplementacije. Aktuelnosti koje su prezentovane na ovom kongresu većinom su pripadale oblasti sportskih nauka ali je bilo i pozivnih predavanja koja su govorila o problemima vezanim za gojaznost uopšte, sportsku nutriciju i suplementaciju, povrede, dijagnostiku i ostalo.

UMSS je predstavio radove koji su se bavili hidracijom košarkaša, nutritivnim profilom sinhronih plivačica, antioksidansima, uspehom fizičke aktivnosti u terapiji kod šizofrenije i praćenjem razvoja mladih košarkašica. Ove teme su bile aktuelne i izazvale su pozitivne reakcije i kritiku kod ostalih kolega na kongresu. UMSS i dalje nastavlja sa svojim naučnim radom koje će publikovati na domaćim i stranim stručnim skupovima.