Zahvaljujući dobroj saradnji između Udruženja za medicinu sporta, Antidoping agenije Republike Srbije i farmaceutske kuće „Alkaloid“ u subotu 23.10.2010 godine je održan edukativni seminar farmaceutima u užičkom regionu. Preko 120 farmaceuta i farmaceutskih tehničara je slušala predavanja o koenzimu Q10, izoflavonima, vitami nima i ajkulinom ulju. Na celodnevnom seminaru predavači su bili dr Nenad Dikić kao predstavnik ADAS-a i UMSS-a i dr Branko Jakovljević ispred Institut za higijenu i medicinsku ekologiju,Medicinskog fakulteta u Beogradu. Suplementacija je uvek aktuelna tema i konstantna edukacija na ovom polju je neophodna zbog svakodnevnih novina na ovom polju. Isti seminar će biti održan i u narednom periodu u više gradova Srbije.