U Zagrebu će se 2. septembra održati Konferencija o povredama u vaterpolu. Detaljnije informacije mogu se naći na zvaničnoj internet prezentaciji: www.otours.hr.

Učešće na kongresu je besplatno (nema kotizacije).