Udruženje za medicinu sporta Srbije organizovaće još dva kursa – Kurs za klupskog lekara i Kurs iz osnovne životne potpore i upotrebe automatskog eksternog defibrialtora (BLS i AED kurs).

Više detalja o ovim kursevima možete pročitati ovde.